Реєструйся

Як оформити розірвання трудового договору


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.03.2012 р. N 35/06/187-12

Як оформити розірвання трудового договору

Департаментом правового забезпечення Міністерства розглянуто <…> звернення, що надійшло з Національного агентства України з питань державної служби, та в межах компетенції повідомляємо наступне.

Частиною третьою статті 24 Кодексу законів про працю України передбачено, що укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

В аналогічному порядку відбувається і розірвання трудового договору з працівником.

Згідно з формою № П-4 “Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)”, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р. N 489 “Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці”, у преамбулі наказу про звільнення повинно зазначатись “звільнити “___” ____________ 20__ року”.

Також пунктами 2.4 та 2.6 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за N 110, передбачено, що всі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення – у день звільнення, і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

Запис про звільнення у трудовій книжці працівника провадиться з додержанням таких правил: у графі 1 – ставиться порядковий номер запису; у графі 2 – дата звільнення; у графі 3 – причина звільнення; у графі 4 – зазначається, на підставі чого внесено запис, – наказ (розпорядження), його дата і номер.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...