Що включає в себе курс базової підготовки лицитаторів?


Держземагентство забезпечило здійснення підготовки лицитаторів, затвердивши програму і структуру курсу.

Наказом від 24.12.2012 р. № 669 Держземагентство затвердило Програму курсу базової підготовки лицитаторів.

Встановлено, що підсумковий контроль знань слухачів за результатами курсу базової підготовки лицитаторів проводиться шляхом складення кваліфікаційного іспиту екзаменаційної комісії, створеної наказом Держземагентства. Кваліфікаційний іспит включає підготовку письмової відповіді на питання, включені до білету, і співбесіду. Білети включать три питання, що стосуються різних тем, які входять в програму курсу базової підготовки лицитаторів, обрані у випадковому порядку.

У структуру курсу базової підготовки лицитаторів входять, зокрема, такі теми:

– Особливості користування земельними ділянками на праві оренди, суперфіцію, емфітевзису;

– Державна реєстрація земельних ділянок і прав на них для продажу на земельних торгах;

– Порядок проведення земельних торгів та встановлення їх результатів;

– Психологічні особливості та етика проведення земельних торгів.

Також в структурі курсу передбачений практичний тренінг з проведення земельного аукциону.

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень