...
Реєструйся

Щодо норм Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.01.2012 р. N 31-04320-13-2-23/467

 

Депутату Чернігівської районної
ради Чернігівської області

 

Щодо розгляду звернення

Міністерство фінансів України розглянуло Ваш запит від 07.11.2011 N к-11/68 щодо норм Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59, та повідомляє.

I. Щодо можливості прийняття на посаду головного бухгалтера сільської ради особи без вищої освіти

Відповідно до положень статті 56 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) завдання та функціональні обов’язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах – головного бухгалтера та вимоги щодо його професійно-кваліфікаційного рівня визначаються Кабінетом Міністрів України.

Призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи здійснюються за погодженням з Державною казначейською службою України відповідно до законодавства про працю з урахуванням типових професійно-кваліфікаційних характеристик головного бухгалтера бюджетної установи, затверджених Кабінетом Міністрів України.

При цьому, згідно із статтею 2 Кодексу бюджетними установами є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету.
Враховуючи зазначене, а також зважаючи на принцип єдності бюджетної системи України, що забезпечується, зокрема, єдиною правовою базою, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності, постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59 затверджено Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи (далі – Типове положення), яким визначено єдині вимоги до організації бухгалтерської служби та її керівника – головного бухгалтера бюджетної установи, що утримується за рахунок як державного, так і місцевих бюджетів.

Так, Типовим положенням передбачено, що головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного бухгалтера) повинен мати, зокрема, повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів.

При цьому зазначаємо, що положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 29.12.2004 N 336, та Довідника типових професійних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 01.09.99 N 65, також передбачено для посади головного бухгалтера вимогу щодо повної вищої освіти.

II. Щодо необхідності складання посадової інструкції головного бухгалтера та бухгалтерів

Пунктом 2 Типового положення визначено, що бухгалтерська служба утворюється як самостійний структурний підрозділ бюджетної установи, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності бухгалтерської роботи, – департамент, управління, відділ, сектор або в бюджетній установі вводиться посада спеціаліста, на якого покладається виконання обов’язків бухгалтерської служби.

Положення про бухгалтерську службу (посадова інструкція спеціаліста, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) затверджується керівником бюджетної установи.

Відповідно до пункту 13 Типового положення головний бухгалтер, зокрема, здійснює керівництво діяльністю бухгалтерської служби, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.

Разом з тим, норми Типового положення не врегульовують питання посадових інструкцій головного бухгалтера та бухгалтерів. Стосовно даного питання необхідно керуватись нормами законодавства про працю.

Окремо зазначаємо, що Державною казначейською службою України здійснюються заходи щодо моніторингу та аналізу проблемних питань реалізації бюджетними установами Типового положення, за результатами яких, у разі необхідності, будуть розроблені відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59.
 

З повагою,

Перший заступник Міністра

А. І. Мярковський

 

Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...
Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної ...