Реєструйся

Щодо обчислення допомоги по вагітності та пологах


ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від 27.07.2013 р. N 30-03/121

Щодо обчислення допомоги по вагітності та пологах

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула Ваше звернення щодо надання допомоги по вагітності та пологах і повідомляє наступне.

Відповідно до частини першої статті 39 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 р. N 2240 (далі – Закон N 2240) допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої відповідно до статті 53 цього Закону, і не залежить від страхового стажу.

Згідно з абзацом першим частини першої статті 50 Закону N 2240 матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 6 цього Закону, призначаються та надаються за основним місцем роботи (крім видів матеріального забезпечення, передбачених пунктами 1, 2 статті 34 цього Закону, яке надається за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України).

Частиною другою статті 53 Закону N 2240 визначено, що порядок обчислення середньої заробітної плати для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах визначається Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266 (далі – Порядок).

Згідно з пунктами 3 та 4 Порядку розрахунковим періодом для застрахованих осіб (включаючи осіб, які працюють неповний робочий день) є останні шість календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок, протягом якого особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувались страхові внески.

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду.

Пунктом 14 Порядку передбачено, що середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком).

Оскільки у розрахунковому періоді (лютий – липень 2013 року) працівниця протягом лютого – червня 2013 року перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з першого до першого числа місяця, то відповідно до абзацу п’ятого пункту 4 Порядку із розрахункового періоду виключаються місяці з лютого по червень 2013 року.

Розрахунок середньої заробітної плати для визначення суми допомоги по вагітності та пологах у зазначеному вами випадку повинен здійснюватися із розрахунку заробітної плати за липень 2013 року відповідно до вимог пункту 14 Порядку.

Отже, сума допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі розраховується шляхом множення суми денної виплати на кількість календарних днів, що підлягають оплаті згідно з листком непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами (пункт 20 Порядку).

Додатково повідомляємо, що відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України “Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням” від 26.09.2001 р. N 1266 право давати роз’яснення щодо застосування Порядку надано Міністерству соціальної політики України.

Заступник директора Г. Нагорна

Матеріали до теми


Перенесено щорічну разову виплату оборонцям України
Верховна Рада України 20 березня 2023 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової ...
Прийнято Закон щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби
Верховна Рада України 21 березня прийняла у другому читанні і в цілому проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих ...