Щодо оплати листка непрацездатності


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від
05.05.2011 р. №149/18/99-11

<…>

Щодо
оплати листка непрацездатності

Департамент соціального
страхування та партнерства розглянув ваш лист від 25.03.2011 N 269 щодо оплати
листка непрацездатності працівнику, який працює по змінному графіку, та
повідомляє.

Оскільки підсумований
облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем виходів на
роботу та затвердженим графіком роботи (змінності) за обліковий період, а також
вихід на роботу в середині зміни законодавством не передбачено, на нашу думку,
у випадках, коли робоча зміна за графіком розпочалася у період тимчасової
непрацездатності працівника та переходить на іншу добу, листок непрацездатності
має видаватися на термін до закінчення робочої зміни.

Для врегулювання
зазначеного питання Міністерством праці та соціальної політики України надано
пропозиції Міністерству охорони здоров’я України щодо необхідності внесення
відповідного уточнення до Інструкції про порядок видачі документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р. N 455.

Мінпраці також
рекомендувало виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності з метою недопущення порушення прав застрахованих осіб на
отримання в повному обсязі допомоги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності приймати до заліку оплачені за рахунок коштів Фонду
години протягом всієї тривалості робочої зміни, яка переходить на іншу добу,
якщо на початок зміни застрахована особа була непрацездатною <…>.

<…>

 

Директор
Департаменту

соціального страхування та партнерства 

О.
Постоюк
 

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень