...
Реєструйся

Щодо оплати праці в установах соцзахисту населення


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.12.2014 р. N 1613/13/84-14

Щодо оплати праці в установах соцзахисту населення

<…>
Умови та розміри оплати праці працівників установ соціального захисту населення визначаються наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. N 308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” (далі – Умови).
Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) або в залежності від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством (пункт 1.4 Умов).
Умовами для окремих категорій працівників терцентрів, враховуючи особливий характер та особливі умови їх праці з обслуговування та надання соціальної допомоги пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам, особам із значно зниженою руховою активністю, ліжковим хворим, з порушенням психіки тощо, передбачено підвищення посадових окладів (тарифних ставок) у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці (підпункт 2.4.5 Умов).
Перелік закладів (підрозділів) та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці, затверджено додатком 3 до Умов.
При цьому робочі місця працівників, які мають право на зазначене підвищення посадових окладів (тарифних ставок), не потребують проведення атестації робочих місць за умовами праці.
Згідно з пунктом 2.6 додатка 3 до Умов посадові оклади лікарів, інженерів, які працюють з апаратами для глухих, ремонтують їх, складають програми для навчання розвитку мови на комп’ютерах фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома), соціальних працівників, молодших медичних сестер, сестер-господарок та соціальних робітників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) підвищуються на 15 відсотків у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці.
Необхідно зазначити, що при включенні до переліку посад (професій) працівників, які мають право на підвищення посадових окладів (тарифних ставок) у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці, затвердженого додатком 3 до Умов, були враховані функціональні обов’язки працівників, які передбачають виконання роботи в особливих умовах, відмінних від нормальних. Для кожної категорії працівників ці особливі умови праці є різними.
Завдання і обов’язки соціального працівника і соціального робітника визначені у випуску 80 “Соціальні послуги” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 14.10.2005 р. N 324; сестер медичних (з масажу, з лікувальної фізкультури та інших найменувань), молодших медичних сестер – випуску 78 “Охорона здоров’я” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом МОЗ від 29.03.2002 р. N 117.
Особливими умовами праці, за які встановлюється підвищення посадових окладів працівникам територіального центру, є:
• для соціальних працівників – це робота, яка пов’язана із застосуванням на практиці нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення; виявленням і реєстрацією громадян похилого віку і непрацездатних громадян, які потребують соціального обслуговування і медико-соціальної допомоги через їхню немічність, хворобу або інвалідність; вжиттям необхідних заходів по створенню безпечних умов праці і забезпеченням засобами праці (матеріалами, устаткуванням, спеціальним одягом) підпорядкованих соціальних робітників, контроль за якісним виконанням ними встановлених завдань тощо;
• для соціальних робітників – виконання під керівництвом соціального працівника комплексу робіт з догляду за пенсіонерами, інвалідами та одинокими непрацездатними громадянами похилого віку, надання на підставі зазначених у медичній карті висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування послуг, передбачених договором, пов’язаних з безпосереднім контактом та доглядом за пенсіонерами, інвалідами, одинокими непрацездатними, немічними громадянами похилого віку (ведення, обслуговування і впорядкування домашнього господарства клієнта, доставка їжі, продуктів, медикаментів, інших промислових товарів, приготування страв, вимірювання температури, супровід клієнта до лікувальної установи, допомога під час купання, умивання та інших заходах особистої гігієни тощо);
• для сестер медичних з масажу проведення масажу, застосування методики з лікувальної фізкультури при різних захворюваннях, надання допомоги при травматичних пошкодженнях, кровотечах, колапсі, анафілактичному шоці;
• для сестер медичних з лікувальної фізкультури забезпечення первинної профілактики захворювань людини методами комплексної гімнастики, корекції режиму рухової активності, проведення індивідуальних та групових занять з лікувальної фізкультури, навчання хворих з різною патологією методикам профілактики хвороб та їх ускладнень тощо;
• для молодших медичних сестер (“санітарка-прибиральниця”, “санітарка-ванниця”, “санітарка палатна”, “санітарка-роздавальниця”, “санітарка-нянька”, “санітарка-супровідниця”) перев’язка, транспортування тяжкохворих з відділень до діагностичних кабінетів, прийомного відділення, до стаціонару тощо; санітарна обробка хворих, заміна натільної та постільної білизни, санітарно-гігієнічна обробка ванн, миття посуду, інструментарію, інвентарю тощо; безпосередня роздача їжі хворим, індивідуальне годування хворих; санітарно-гігієнічний догляд за хворими, прибирання палат і допоміжних приміщень у відділеннях.
Крім підвищення посадових окладів (тарифних ставок) на 15 відсотків відповідно до пункту 2.6 додатка 3 Умов, працівники, які безпосередньо обслуговують осіб із значно зниженою руховою активністю та ліжкових хворих, мають ще право на підвищення посадових окладів (тарифних ставок) на 20 відсотків на підставі підпункту 8 підпункту 2.4.5 зазначених Умов.
Абсолютний розмір кожного підвищення установлюється окремо одне від одного до схемного посадового окладу (тарифної ставки).
До осіб із значно зниженою руховою активністю відносяться особи із IV та V групами рухової активності (IV група – рухова активність значно знижена (може самостійно пересуватись по приміщенню, домашню роботу самостійно не виконує); V група – рухова активність втрачена повністю (пересуватись самостійно не може, ліжковий хворий) згідно з карткою медичного огляду.
Обслуговування хворих передбачає роботу, виконання якої здійснюється в умовах безпосереднього контакту працівника і пацієнта: виконання діагностичних і лікувальних процедур, заходів по догляду за хворими, створення відповідного лікувально-оздоровчого режиму, зокрема проведення масажу, ін’єкцій, процедур, маніпуляцій, годування хворих, їх транспортування, санітарна обробка.
До таких працівників в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відносяться, зокрема, соціальні працівники (якщо їх робота пов’язана з безпосереднім контактом з хворими), соціальні робітники, сестри медичні, в тому числі з масажу, фізіотерапії, з лікувальної фізкультури тощо, молодші медичні сестри.
Право на підвищення посадового окладу (тарифної ставки) на 20 відсотків за підпунктом 8 підпункту 2.4.5 Умов має також перукар, який виконує послуги з миття голови, прості, класичні чоловічі, жіночі, дитячі стрижки тощо.
Відповідно до підпункту 12 підпункту 2.4.5 Умов конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці, затверджується керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом у залежності від функціональних обов’язків та обсягу роботи в цих умовах, зокрема для працівників, посади яких передбачені переліком посад (професій), зазначених у додатку 3 до Умов, встановлення такого підвищення є обов’язковим.

Директор Департаменту

О. Товстенко

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...