Щодо отримання працівниками відповідної групи з електробезпеки та основних завдань, функцій та прав працівників служби охорони праці


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.04.2013 р. N 4125/0/8.2-9.1-9/6/13
(Витяг)

ЩОДО ОТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ВІДПОВІДНОЇ ГРУПИ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ

… Вимоги для отримання працівниками відповідної групи з електробезпеки визначено виключно у Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Мін’юсті України 10.02.98 за N 93/2533 (далі – Правила), і відповідно оформлення присвоєння групи електробезпеки проводиться згідно з цими Правилами.

Навчання з питань охорони праці працівників проводиться у порядку, визначеному у Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованому в Мін’юсті України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі – Типове положення).

З набранням чинності Типового положення, розробленого на виконання вимог статті 18 Закону України "Про охорону праці", Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів щодо проведення інструктажів та навчання з питань охорони праці діють у частині, що не суперечить вимогам Типового положення.

ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ, ФУНКЦІЙ ТА ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

… Згідно із статтею 13 Закону України "Про охорону праці" роботодавець затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.

Відповідно до пункту 3.14 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 15.11.2004 N 255, зареєстрованого в Мін’юсті України 01.12.2004 за N 1526/10125, служба охорони праці підприємства здійснює контроль за наявністю в підрозділах підприємства інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням до них змін.

Типовим положенням про службу охорони праці не визначено, що її працівники зобов’язані забезпечувати підрозділи підприємства друкованою продукцією (журналами, бланками тощо).

На основі Типового положення про службу охорони праці роботодавець, з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників та інших факторів, розробляє та затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, в якому визначає основні завдання, функції та права працівників цієї служби.

Заступник Голови Держгірпромнагляду

С. Дунас

Матеріали до теми


Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено
22 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила закони «Про затвердження Указу Президента України»: №2263-ІХ “Про продовження строку дії воєнного стану ...
Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...