...
Реєструйся

Щодо порядку оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.07.2011 р. N 590/13/84-11

Департамент заробітної плати та умов праці повідомляє.

1. Із прийняттям 11 травня 2011 року постанови Кабінету Міністрів України N 524 “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” з 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2011 р. – посадові оклади (тарифні ставки) працівників установлюються, відповідно, у таких розмірах: першого тарифного розряду – 960, 985 і 1004 гривні; другого тарифного розряду – 965, 990 і 1009 гривень; третього тарифного розряду – 975, 1000 і 1019 гривень; четвертого тарифного розряду – 985, 1010 і 1029 гривень; п’ятого тарифного розряду – 995, 1020 і 1039 гривень; шостого тарифного розряду – 1005, 1030 і 1049 гривень.

Тобто з 1 липня 2011 року диференційовано посадові оклади працівників від 1 до 6 тарифних розрядів, які з грудня 2008 року із-за відсутності коштів установлювалися в однакових розмірах на рівні мінімальної заробітної плати.

Посадові оклади працівника сьомого тарифного розряду встановлюються у таких розмірах: з 1 липня 2011 р. – 1015 грн., з 1 жовтня – 1040 гривні.

Із 1 грудня 2011 року посадовий оклад працівника сьомого тарифного розряду буде розраховуватись виходячи з посадового окладу працівника першого тарифного розряду та тарифного коефіцієнта, передбаченого для 7 тарифного розряду, і становитиме 1084 гривні.

2, 3. Виконання службових обов’язків за більш відповідальною посадою тимчасово відсутнього працівника, коли це пов’язане з розпорядчими функціями, працівником, який працює на тому ж підприємстві, в установі, організації, – є тимчасовим замісництвом.

Порядок оформлення та оплати тимчасового замісництва регламентується роз’ясненням Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.65 р. N 30/39 “Про порядок виплати тимчасового заступництва”, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.65 р. N 820/39 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 11.12.86 р. N 521/30-18).

Тимчасове виконання обов’язків за посадою відсутнього працівника покладається на іншого працівника наказом (розпорядженням) по установі. Працівник, який заміщує тимчасово відсутнього працівника, на період замісництва звільняється від виконання обов’язків, обумовлених трудовим договором за основним місцем роботи.

Працівнику, що заміщує, виплачується різниця між фактичним окладом і посадовим окладом працівника, якого він заміщує.

Штатним заступникам, помічникам відсутніх працівників (у разі відсутності посади заступника) різниця в окладах не виплачується.

Преміювання тимчасових заступників провадиться на умовах і в розмірах, установлених по посаді працівника, якого заміщують. При цьому премія нараховується на посадовий оклад працівника, який заміщує, та на різницю в окладах.

Доплати та надбавки, які були встановлені працівникові, який тимчасово виконує обов’язки за більш відповідальною посадою, виплачуються в тому розмірі, в якому виплачувались до призначення на тимчасове замісництво.

У випадку, якщо працівник виконує в тому ж закладі, установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи, то за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника провадиться доплата (ст. 105 Кодексу законів про працю України).

Для установ, закладів та організацій бюджетної сфери розміри цих доплат визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій галузей бюджетної сфери”.

Згідно з п. 3 зазначеної постанови працівникам за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (на час відпустки, відрядження, тимчасової непрацездатності тощо) встановлюються доплати у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

При цьому зазначені доплати не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам.

4. У разі звільнення керівника закладу, установи, організації порядок виконання обов’язків за його посадою регламентується нормами роз’яснення Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 29.12.65 N 30/39 “Про порядок оплати тимчасового замісництва”, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.65 р. N 820/39 (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до пункту 2 цього Роз’яснення призначення працівника виконуючим обов’язки по вакантній посаді допускається тільки за посадою, призначення на яку робиться вищим органом управління.

При призначенні працівника виконуючим обов’язки по вакантній посаді керівника оплата праці проводиться по цій посаді.

 

Директор Департаменту

О. Товстенко

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...