Реєструйся

Щодо порядку видачі довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування та застосування її для прийняття рішення про виділення путівки застрахованій особі


ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Щодо порядку видачі довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування та застосування її для прийняття рішення про виділення путівки застрахованій особі

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” виконавчою дирекцією Фонду здійснюється забезпечення застрахованих осіб і членів їх сімей послугами із санаторно-курортного лікування. Надання послуг застрахованим особам, пов’язаним із санаторно-курортним лікуванням, здійснюється за наявності медичних показань.

Законодавством України про охорону здоров’я передбачено, що потреба в санаторно-курортному лікуванні визначається лікарем за станом здоров’я хворого і оформляється медичними документами відповідно до встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, зразка.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) від 14.02.2012 N 110 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.04.2012 за N 661/20974 (далі – наказ N 110), затверджені форма первинної облікової документації N 070/о “Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування” (далі – форма N 070/о) та Інструкція щодо її заповнення, застосування яких у лікувально-профілактичних закладах впроваджено з 01.07.2012 року.

Згідно з наказом N 110 форма N 070/о надається всіма закладами охорони здоров’я на підставі рішення санаторно-курортної відбіркової комісії або лікарсько-консультаційної комісії особам, яким показано санаторно-курортне лікування або оздоровлення в санаторії-профілакторії, а також застрахованим особам за умови часткового фінансування санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду, для одержання путівки.

Порядок заповнення форми N 070/о визначено Інструкцією, відповідно до якої у пункті 5 “Діагноз” (підпункти 5.1 – 5.3) зазначаються діагнози – коди захворювань згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду (код за МКХ-10).

Звертаємо увагу, що законодавством України про охорону здоров’я визначено право пацієнта на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз. Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування приймає рішення про виділення путівки застрахованій особі відповідно до профілю санаторно-курортного лікування, вказаному у пункті 7.1 форми N 070/о.

Констатуємо, що профіль лікування зазначається тільки один, а курортів декілька. Отже, при прийнятті рішення щодо виділення путівки визначальним є профіль санаторно-курортного лікування, який рекомендовано застрахованій особі, а не назва курорту. Профіль санаторно-курортного лікування, зазначений у формі N 070/о, обов’язково повинен відповідати профілю путівки.

Також доречно зауважити, що супутні захворювання вказуються для вирішення питання щодо вибору рекомендованого курорту та врахування в подальшому санаторно-курортним закладом при призначенні методів і видів лікування з метою запобігання негативних наслідків, загострення хронічних процесів та ускладнень.

Окремо відзначаємо, що на сьогодні диспансеризація населення здійснюється відповідно до наказу МОЗ України “Про диспансеризацію населення” від 27.08.2010 N 728, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1396/18691, та вимог чинного законодавства.

Додатково повідомляємо, що здійснення якісного відбору хворих і правильне оформлення необхідних документів для направлення на санаторно-курортне лікування покладено на заклади охорони здоров’я, які несуть відповідальність за належне виконання своїх обов’язків і функцій згідно із законодавством.

Враховуючи викладене, виконавча дирекція Фонду не вбачає жодних проблем щодо отримання застрахованою особою форми N 070/о та застосування її для прийняття рішення комісією (уповноваженим) із соціального страхування про виділення путівки.

____________

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...