...
Реєструйся

Щодо порядку виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності


ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ
ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від
16.03.2011 р. N 01-16-506

Виконавча дирекція
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності надає
роз’яснення з наступних питань.

1. До обласного
відділення Фонду надходять звернення від страхувальників на отримання
матеріального забезпечення, які у відповідності до статті 10 Закону України
“Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування” від 08.07.2010 N 2464 (далі – Закон N 2464), уклали
договори з територіальними органами Пенсійного фонду за місцем проживання про
добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального
страхування, в тому числі у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням.

Вищезазначені
суб’єкти господарювання одночасно є платниками єдиного податку. При цьому,
розрахунок допомоги добровільно застрахованим особам згідно пункту 23 Порядку
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266,
здійснюється на підставі довідки про оподаткований дохід, виданої державним
податковим органом.

На сьогоднішній
день порядок видачі зазначеної довідки платнику єдиного податку не визначений.

Просимо надати
роз’яснення, яким чином здійснюється розрахунок допомоги по тимчасовій
непрацездатності (вагітності та пологах) добровільно застрахованим особам –
платникам єдиного податку, по страховим випадкам, які настали після 01.01.2011
р.

Відповідь.

У зв’язку із набуттям
чинності з 1 січня 2011 року Закону N 2464 фізичні особи – підприємці, платники
єдиного податку (далі – ФОП – платники єдиного податку), беруть участь у
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні за умови добровільної сплати
єдиного внеску.

До набрання чинності
Закону N 2464 такі особи, відповідно до постанови правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 04.09.2003 N 57 “Про
затвердження Порядку надходження до Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності коштів, одержаних від сум єдиного податку, їх обліку та
використання”, мали право на матеріальне забезпечення, передбачене статтею
34 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням” від 18.01.2001 N 2240 (далі – Закон N 2240), в разі настання
страхового випадку за умови сплати встановленого розміру податку.

Починаючи з 1 січня
2011 року, відповідно до статті 10 Закону N 2464, ФОП – платники єдиного
податку у разі виявлення бажання брати добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме – участь у
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, подають до
територіального органу Пенсійного фонду України заяву про добровільну участь та
укладають договір. Суму, на яку будуть нараховувати єдиний внесок, зазначені
особи визначають самостійно та зазначають в договорі.

Так, відповідно до
частини 1 статті 7 Закону N 2464 для платників, які обрали спрощену систему
оподаткування, єдиний внесок нараховується на суми, що визначаються такими
платниками самостійно для себе та членів сім’ї, які беруть участь у провадженні
ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази
нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного
внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу.

З дня набрання чинності
Законом N 2464, відповідно до Розділу VIII Прикінцевих та перехідних положень,
суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування
відповідно до Указу Президента України від 03.07.98 N 727/98 “Про спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва” нараховують, обчислюють та сплачують єдиний внесок
відповідно до цього Закону.

Згідно із статтею 4
Закону N 2240 особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні
послуги за цим Законом за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.

Пунктом 8 Порядку N
1266 передбачено обчислення середнього доходу добровільно застрахованій особі
виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку), з якого сплачувалися
страхові внески. Оскільки до Порядку N 1266 Кабінетом Міністрів України не
внесені зміни у зв’язку із запровадженням Закону N 2464, то, у даному випадку,
для добровільно застрахованих осіб – платників єдиного податку, це є сума,
зазначена ними у договорі про добровільну участь, оскільки такі особи не ведуть
облік оподаткованого доходу.

Відповідно до пункту 14
Порядку для добровільно застрахованих осіб середньоденний дохід обчислюється
шляхом ділення нарахованого за розрахунковий період оподатковуваного доходу, з
якого сплачувалися страхові внески на кількість календарних днів за
розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з
поважних причин, – тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та шестирічного віку за медичним висновком).

Отже, виходячи з
наведеного, ФОП – платникам єдиного податку надавати довідку про
оподатковуваний дохід, що видається державними податковими органами за місцем
проживання на підставі декларацій, поданих в установленому законодавством
порядку, передбачену пунктом 23 Порядку, не потрібно. Одночасно повідомляємо,
що з питання дії норми пункту 23 Порядку з 1 січня 2011 року та обчислення
середнього доходу ФОП – платникам єдиного податку Виконавча дирекція Фонду звернулася
за роз’ясненням до Міністерства соціальної політики (лист від 16.02.2011 N
01-06-259). Відповідь Міністерства соціальної політики буде надіслана
виконавчим дирекціям обласних відділень Фонду.

2. З якого
рахунку і коли (до чи після отримання фінансування) страхувальник повинен
сплатити утримання з листка непрацездатності, якщо застрахована особа хворіла
повний місяць (з першого до першого числа).

Враховуючи при
цьому, що змінами внесеними до статті 21 Закону N 2240, фінансування отримане
від Фонду не може бути спрямоване на задоволення вимог кредиторів при тому, що
кредиторами в цьому випадку виступають Пенсійний фонд та Державна податкова
адміністрація.

Відповідь.

У заяві-розрахунку, яка
подається страхувальниками до робочих органів Фонду, зазначається повна
нарахована сума допомоги з урахуванням обов’язкових утримань (податок з доходів
фізичних осіб, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, аліменти, які утримуються з суми допомоги по тимчасовій
непрацездатності).

Після надходження суми
коштів, зазначеної у заяві-розрахунку на окремий рахунок, страхувальник
зобов’язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у
строки, визначені статтею 52 Закону N 2240. Частина із страхових коштів,
отриманих на окремий рахунок, спрямовується на сплату податку з доходів
фізичних осіб, єдиного внеску та інших обов’язкових платежів.

Питання щодо
перерахування страхувальниками обов’язкових платежів (податок з доходів
фізичних осіб, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, аліменти) з окремих рахунків, відкритих ними відповідно до статті
21 Закону N 2240, врегульовано листом Міністерства соціальної політики від
18.02.2011 N 1742/0/14-11/18.

Виконавча дирекція
Фонду не заперечує щодо перерахування страхувальником – роботодавцем податку з
доходів фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, утриманих із суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, за
рахунок власних коштів з подальшою компенсацією цих витрат за рахунок коштів
Фонду з окремого рахунку на розрахунковий рахунок страхувальника, проте, не
вправі надавати роз’яснення з питань сплати податків та інших обов’язкових
платежів.

Тому Виконавча дирекція
Фонду звернулася до Державної податкової адміністрації та Міністерства
соціальної політики з проханням надати роз’яснення щодо правомірності
здійснення роботодавцями сплати податків та інших платежів, визначених
законодавством України, з власного рахунку та їх подальшої компенсації з
окремого рахунку.

3. У разі коли
страхувальник має намір зняти безпідставно відображені в звіті за формою Ф4-ФСС
з ТВП суми нарахованої допомоги по вагітності та пологах (за минулі роки), яким
чином він повинен це здійснити в новій формі звітності в 2011 році?

Відповідь.

Постановою правління
Фонду від 18.01.2011 N 4 затверджено Порядок формування та подання
страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, який передбачає виправлення помилок у
звітності страхувальників. На даний час зазначена постанова знаходиться на
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Директор 

Е. Д.
Ушаков
 

Матеріали до теми


Держслужбовці та поліцейські мають володіти англійською: прийнято відповідний проєкт закону № 9432
Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9432 щодо застосування англійської мови в Україні. Цей крок наближає Україну до членства ...
Більше часу для наукової діяльності: ухвалено закон про зменшення навчального навантаження на викладачів
В кінці минулого тижня Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти. Ініціативні та інноваційні ...
Законопроєкт щодо вдосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців, посадових осіб та військовими званнями взято за основу
За результатами розгляду на пленарному засіданні 5 червня Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону ...