...
Реєструйся

Щодо права на матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням


ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ
ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від
07.07.2010 р. N 04-06/Л-260з-253

Щодо права
на матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням

Відповідно до частини 1
– 2 статті 6 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням” від 18.01.2001 р. N 2240-III (далі – Закон),
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, підлягають особи,
які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у
фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських
установах, інших представництвах нерезидентів, а також обрані на виборні посади
в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах,
а також члени колективних підприємств, сільськогосподарських та інших
виробничих кооперативів.

Відповідно ж до частини
3 зазначеної статті Закону особи, які забезпечують себе роботою самостійно
(особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та
іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї
діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є
членами творчих спілок), мають право на матеріальне забезпечення та соціальні
послуги відповідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до діючого
законодавства.

Отже, у разі, якщо Ви
працюєте за договором цивільно-правового характеру, загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, Ви не підлягаєте, але, у
разі виявлення бажання, маєте право на матеріальне забезпечення за цим видом
страхування за умови сплати страхових внесків до Фонду на добровільних засадах.

Згідно пункту 3 Порядку
страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням, затвердженого постановою
правління Фонду від 02.06.2005 р. N 62 (далі – Порядок), у разі виявлення
бажання брати участь у зазначеному виді страхування на добровільних засадах,
фізичні особи, які виконують роботи за цивільно-правовими угодами, беруться на
облік як страхувальники в районних (міжрайонних), міських, районних
(міжрайонних) у містах виконавчих дирекціях відділень Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – робочі органи Фонду) за
місцем свого проживання.

Відповідно до пункту 5
Порядку для взяття на облік як страхувальника в робочих органах Фонду особи за
пред’явленням паспорта подають:

– заяву за встановленою
формою;

– завірені працівником
робочого органу Фонду копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових
платежів та копії цивільно-правових угод;

– паспорта;

– трудової книжки.

Згідно абзаців 1 – 3
пункту 11 Порядку добровільно застраховані особи сплачують (перераховують)
страхові внески з дня взяття на облік як страхувальника у робочих органах Фонду
в розмірі, встановленому чинним законодавством України. При цьому перерахування
страхових внесків здійснюється щомісячно не пізніше 5 числа місяця, наступного
за місяцем, в якому був отриманий дохід.

Страхові внески
нараховуються добровільно застрахованою особою з суми оподатковуваного доходу
(прибутку) в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється
законодавством України, та є розрахунковою величиною при обчисленні допомоги по
тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та
пологах.

Сплата страхових
внесків здійснюється особою за безготівковими розрахунками або готівкою через
установи банків, а у разі відсутності рахунків в установах банків – поштовими
переказами через установи зв’язку на рахунок робочого органу Фонду, в якому
вона обліковується як страхувальник.

Відповідно до абзацу 1
пункту 3 статті 1 Закону України “Про розмір внесків на деякі види
загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11.01.2001 N
2213-III для осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими
угодами та беруть участь у загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванні на добровільних засадах, розмір внесків на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, складає 1,9 відсотка суми оподатковуваного
доходу (прибутку).

Отже, право на допомогу
по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду Ви будете мати лише у
разі реєстрації Вас як страхувальника на добровільних засадах в робочому органі
Фонду та сплати внесків із суми оподатковуваного доходу.

Оскільки на момент
настання страхового випадку у лютому Ви не були застрахованою особою та не
сплачували внески до Фонду, права на допомогу по тимчасовій непрацездатності Ви
не маєте.

 

Заступник
директора
 

Т. В.
Антоненко
 

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...