Передплати журнал

Щодо виплат студентам за період виробничої практики


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 16.06.2014 р. N 1/11-9220

Щодо виплат студентам за період виробничої практики

На <…> запит щодо відшкодування витрат студентам вищих навчальних закладів, які проходять практичну підготовку, повідомляємо.

Порядок виплат, їх обсяг, джерело фінансування тощо регламентуються низкою нормативно-законодавчих актів, зокрема й тими, які вказано у <…> запиті. Однак проблемні питання, наведені у листі, необхідно розглядати, узгоджуючи їх з вимогами інших законодавчих актів.

Так, скажімо, питання стосовно знаходження вищого навчального закладу необхідно розглядати в контексті адміністративно-територіального устрою (поділу) України. Згідно зі ст. 133 Конституції України систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. За місцем у системі адміністративно-територіального устрою України – територіальні одиниці первинного рівня (міста без районного поділу, райони у містах, селища, села), середнього рівня (райони, міста з районним поділом) і вищого рівня (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь). Отже, враховуючи зазначене, у пункті 5.8 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства від 08.04.93 р. N 93 (далі – Положення), формулювання “за межами місця знаходження вищих навчальних закладів” необхідно тлумачити як “за межами територіальної одиниці відповідного рівня”.

Щодо виплати добових варто зазначити, що відповідно до глави 14 “Розмежування видатків між бюджетами” Бюджетного кодексу України, зокрема статей 89 і 90, до видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, віднесено оплату послуг з підготовки фахівців. Згідно із абзацом першим зазначеного вище Положення практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів. Керуючись пунктом 5.8 Положення та існуючою системою адміністративно-територіального устрою, добові виплачуються студентам, якщо вони проходять практику за межами територіальної одиниці відповідного рівня, у якій розташовано вищий навчальний заклад. Така ж норма застосовується і по відношенню до студентів, практика яких проходить за місцем проживання.

Перелік підтверджуючих документів, що надаються студентами (наказ ГоловКРУ України від 21.03.2000 р. N 24 “Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки витрат на відрядження”), наступні: придбані проїзні документи, документи на провезення багажу або іншого вантажу й інші документи, необхідні для проїзду до місця проведення практики та назад. Розмір добових визначається пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 950 і не потребує документів на підтвердження. Стосовно витрат на проживання варто зазначити, що пункт 5.10 Положення чітко визначає, в яких випадках і ким здійснюється оплата.

Заступник Міністра –
керівник апарату
О. Дніпров

Матеріали до теми