Реєструйся

Щодо виплати грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади


Щодо виплати грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади

Провідний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення звернувся до голови районної у місті ради з письмовою заявою, у якій, посилаючись на пункт 3 Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків, просить видати грошову винагороду за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків. Відповідно до записів у трудовій книжці з 12 листопада 1975 року до 20 грудня 2002 року працівник проходив військову службу на офіцерських посадах у Збройних Силах України, які фінансуються за рахунок Державного бюджету, з 21 грудня 2002 року до 17 червня 2008 року — перебував на пенсії військового службовця. 18 червня 2008 року працівника було прийнято до районної у місті ради на посаду спеціаліста I категорії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення за конкурсом. Районна рада фінансується за рахунок місцевого бюджету і її працівники є посадовими особами. Чи має районна рада виплатити працівникові грошову винагороду за сумлінну безперервну працю в органах державної влади?

На запитання відповідає Олександр ШЕВЧЕНКО, заступник начальника Головдержслужби

Згідно з пунктом 1 Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212 (далі — Порядок № 212), грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків видається особам, які пропрацювали безперервно на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менше ніж 10 років.

До стажу безперервної роботи (служби) на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади зараховуються всі періоди роботи (служби) у цих органах, у т. ч. до 1 січня 1994 року, на посадах державних службовців, передбачених статтею 25 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, а також на посадах, що відносяться в установленому законодавством порядку до відповідних категорій посад державних службовців, на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів, зазначених у частині другій статті 9 зазначеного вище Закону.

Пунктом 6 Порядку № 212 рекомендовано органам місцевого самоврядування видавати грошову винагороду посадовим особам за сумлінну безперервну працю в зазначених органах, зразкове виконання трудових обов’язків згідно з цим Порядком і пунктом 2 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року № 2493-III.

У свого чергу, пунктом 2 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено, що дія Закону України «Про державну службу» поширюється на органи і посадових осіб місцевою самоврядування в частині, що не суперечить Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншим законам України, що регулюють діяльність місцевого самоврядування.

Таким чином, виплата грошової винагороди за сумлінну безперервну працю посадовим особам місцевого самоврядування має проводитися відповідно до Порядку 212, але з урахуванням особливостей проходження служби в органах місцевого самоврядування.

Отже, до стажу роботи, що дає право на виплату грошової винагороди за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків посадовим особам місцевого самоврядування, зараховується лише безперервний стаж роботи на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування.

У нашому випадку працівник був прийнятий на службу в органи місцевого самоврядування 18 червня 2008 року. У період з 12 листопада 1975 року до 20 грудня 2002року він проходив військову службу і на нього поширювалася дія Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII, а не обіймав посади в органах місцевого самоврядування.

Враховуючи вищевикладене, період військової служби не може бути зараховано до безперервного стажу роботи, що дає право на одержання грошової винагороди за сумлінну працю в органах державної влади. Працівник матимете право на одержання вказаної грошової винагороди лише за наявності не менше 10 років безперервного стажу на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування.

Журнал “Довідник кадровика” №8, 2012