...
Реєструйся

Щодо збереження за членами виборчої комісії середнього заробітку


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від
19.03.2010 р. N 80/13/116-10

Щодо
збереження за членами виборчої комісії середнього заробітку

У Департаменті з питань
державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянуто <…>
лист щодо збереження за членами виборчої комісії (не звільнених від виконання
виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи) середнього
заробітку за час виконання ними своїх повноважень і в межах компетенції
повідомляється.

Згідно з частиною
четвертою статті 29 Закону України “Про вибори Президента України” за
рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня,
голова, заступник голови, секретар або інші члени територіальної виборчої
комісії (загальною кількістю не більше чотирьох осіб), дільничної виборчої
комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) протягом усього періоду)
повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої
повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії відповідно до
статті 40 цього Закону.

Відповідно до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 966 “Про
умови оплати праці членів виборчих комісій” робота членів виборчих комісій
(у тому числі тих, які виконують свої повноваження не на платній основі) в день
голосування та у дні встановлення підсумків голосування оплачується в межах
видатків, передбачених на цю мету в кошторисах відповідних виборчих комісій у
розмірі не більш як 14 відсотків мінімальної заробітної плати за кожний
відпрацьований день.

Ведення табельного
обліку робочого часу на підприємствах, в установах, організаціях
регламентується наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. N 489 “Про
затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики
праці” (типова форма N П-5). Членам виборчої комісії (не звільненим від
виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи) у
табелі обліку використання робочого часу ставиться не кількість годин, а
робляться відмітки “ІН” – інший невідпрацьований час, передбачений
законодавством (виконання державних громадських обов’язків).

Законодавством не
передбачене надання працівникам, які брали участь у роботі дільничних виборчих
комісій, додаткових днів відпочинку за роботу в цих комісіях у вихідні дні.

 

Директор
Департаменту
 

О.
Товстенко
 

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...