Передплати журнал

Соціальна відпустка батьку дитину


    Прошу Вас надати роз’яснення стосовно надання відпустки батьку дитини, котрий є працівником нашого підприємства.
Згідно статті 18 Закону України “Про відпустки” “Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Згідно з частиною 3 статті 18 Закону України “Про відпустки” відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом, або іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину. Згідно з частиною 4 статті 20 Закону України “Про відпустки” “Особам, зазначеним у частині третій статті 18 цього Закону (крім осіб, які усиновили чи взяли дитину під опіку у встановленому законодавством порядку), відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати).
До відділу кадрів нашого підприємства звернувся працівник, який має дитину віком до трьох років і який бажає оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. При цьому працівник надав до відділу кадрів підприємства наступні документи:
Витяг з наказу № 249 по КЗ від 19.10.2011 року про дозволення ПІБ (дружині працівника) відпустки по догляду за дитиною до 3-х років;
довідку видану 09.01.2014 року № 10 управлінням соціального захисту населення, в якій повідомляється що Гр. (ПІБ) не знаходиться на обліку в управлінні соціального захисту населення та не отримує ніяких видів допомог, не отримує допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (про припинення виплати допомоги на дитину в довідці не вказано);
Копію трудової книжки дружини, де її звільнено з роботи 09.01.2014 року в зв’язку з виходом на пенсію з інвалідності (такий запис зроблений в трудовій книжці);
Копію довідки до акта огляду медико-соціальної експертною комісією виданою МСЕК про встановлення 2 групи інвалідності (дружині працівника).
Чи є у роботодавця законні підстави для видання наказу про надання відпустки працівнику нашого підприємства (батьку дитини)для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку? Якими законодавчими актами керуватися при наданні (ненаданні) даної відпустки?
Дякую.