...
Реєструйся

Соціальне страхування: порядок видачі, заповнення та оплата листків непрацездатності


Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Страхові випадки тимчасової непрацездатності, не пов’язані з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням
 • Документи, які засвідчують тимчасову непрацездатність працівників

Розділ 2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 • Захворювання або травма
 • Догляд за хворим членом сім’ї
  • Якщо хворіють кілька дітей
  • Якщо дитина захворіла знову
  • Якщо дитина перебуває в стаціонарі
  • Якщо хворіє мати
 • Вагітність та пологи
 • Санаторно-курортне лікування
 • Інші випадки видачі листка непрацездатності

Розділ 3. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 • Оформлення листка непрацездатності у медичному закладі
 • Оформлення листка непрацездатності за місцем роботи хворого
 • Повноваження комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства
  • Заповнення листка непрацездатності табельником або іншою уповноваженою особою
  • Заповнення листка непрацездатності в кадровій службі
  • Заповнення листка непрацездатності комісією (уповноваженим) із соціального страхування
  • Заповнення листка непрацездатності у бухгалтерії

Розділ 4. ОБЧИСЛЕННЯ СТРАХОВОГО СТАЖУ ДЛЯ ОПЛАТИ ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ, ВИДАНОГО У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ АБО ТРАВМОЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНОЮ ІЗ НЕЩАСНИМ ВИПАДКОМ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ

 • Тимчасова непрацездатність
 • Відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною
 • Отримання допомоги по безробіттю
 • Служба в армії та навчання
 • Інтернатура

Розділ 5. ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТА ДОПОМОГИ ПО ТИМЧАСОВІЙ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ, ДОПОМОГИ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ

 • Хто має право на отримання допомоги
 • Призначення допомоги
 • Підстави для відмови в призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності
 • Порядок і строки виплати призначеної допомоги

Розділ 6. ОПЛАТА ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 • Умови оплати листка непрацездатності
 • Розмір оплати листка непрацездатності
 • Оплата листка непрацездатності у разі звільнення застрахованої особи з роботи
 • Оплата листка непрацездатності застрахованій особі в період вирішення спору про незаконність її звільнення
 • Оплата листка непрацездатності застрахованим особам, яким встановлено групу інвалідності
 • Оплата листка непрацездатності застрахованим особам, які належать до осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 • Оплата листка непрацездатності у разі тимчасового переведення працівника відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу
 • Оплата листка непрацездатності у разі перенесення робочих днів
 • Оплата листка непрацездатності застрахованим особам, для яких запроваджено підсумований облік робочого часу
 • Оплата листка непрацездатності, виданих застрахованій особі в період відпустки і санаторно-курортного лікування
  • Оплата листка непрацездатності в період щорічної відпустки
   • Право на отримання матеріального забезпечення
   • Оплата листка непрацездатності у разі змін істотних умов праці
   • Оплата листка непрацездатності сумісникам
   • Перенесення щорічних відпусток
  • Оплата листка непрацездатності в період додаткової відпустки працівникам, які мають дітей
  • Оплата листка непрацездатності в період додаткової відпустки особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
  • Оплата листка непрацездатності в період відпустки без збереження заробітної плати, творчої та додаткової відпустки у зв’язку з навчанням
  • Оплата листка непрацездатності під час санаторно-курортного лікування
  • Оплата листка непрацездатності, виданого застрахованій особі в період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
  • Оплата листка непрацездатності, виданого застрахованій особі в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
 • Оплата листка непрацездатності у зв’язку з необхідністю догляду за хворим членом сім’ї, у тому числі хворою дитиною віком до 14 років

Розділ 7. РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ВИПЛАТ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 • Розрахунковий період, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід)
 • Виплати, з яких обчислюється середня заробітна плата (дохід)