Реєструйся

УСЕ ПРО ВІДПУСТКИ


Щорічні відпустки, творчі, соціальні, відпустки працівникам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустки без збереження заробітної плати, види відповідальності за ненадання відпусток.

У СПЕЦВИПУСКУ:

 

1. ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ

 • Щорічна основна відпустка та її тривалість
 • Щорічні додаткові відпустки
 • Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість
 • Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та її тривалість
 • Порядок надання щорічних основної і додаткової відпусток

 

– Визначення тривалості відпусток
– Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку
– Порядок надання щорічних відпусток
– Оформлення щорічної та інших видів відпусток
– Перенесення щорічної відпустки
– Поділ щорічної відпустки на частини
– Відкликання з відпустки
– Щорічні відпустки державних службовців

2. ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ У ЗВ’ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ

 • Відпустка у зв’язку з навчанням без збереження заробітної плати
 • Відпустка у зв’язку з навчанням із збереженням заробітної плати
 • Відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах Відпустка у зв’язку з навчанням у середніх закладах освіти
 • Відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі
 • Відпустки у зв’язку з навчанням для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах, де навчальний процес має свої особливості
 • Відпустка на час профспілкового навчання

 

3. ТВОРЧА ВІДПУСТКА

4. СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ

 

 • Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
 • Відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
 • Відпустки особам, які усиновили дітей
 • Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей
 • Порядок надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей
  Визначення віку дітей для надання права на отримання додаткової соціальної відпустки
  Визначення підстав для надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей
  Умови та порядок надання додаткової соціальної відпустки одинокій матері
  Перелік документів, необхідних для надання соціальної відпустки

 

 

5. ВІДПУСТКИ ПРАЦІВНИКАМ, ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

 • Порядок надання щорічних основних відпусток працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення
 • Особливості надання щорічних відпусток державним службовцям, які працюють в зонах радіоактивного забруднення
 • Додаткові відпустки, які надаються працівникам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відмінності «чорнобильської» відпустки і щорічної додаткової
Чи можливе перенесення «чорнобильської» відпустки і оплата листка непрацездатності в період цієї відпустки
Відпустки особам, віднесеним до категорій 3 і 4
Відпустка для одного з батьків дитини-інваліда

 

Фінансування видатків на відшкодування витрат на оплату відпусток працівникам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

6. ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку
Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін

7. ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕНАДАННЯ ВІДПУСТОК