Реєструйся

УСЕ ПРО ВІДПУСТКИ


Щорічні відпустки, творчі, соціальні, відпустки працівникам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустки без збереження заробітної плати, види відповідальності за ненадання відпусток.

У СПЕЦВИПУСКУ:

 

1. ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ

  • Щорічна основна відпустка та її тривалість

 

  • Щорічні додаткові відпустки

 

  • Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість
  • Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та її тривалість

 

 • Порядок надання щорічних основної і додаткової відпусток

 

– Визначення тривалості відпусток
– Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку
– Порядок надання щорічних відпусток
– Оформлення щорічної та інших видів відпусток
– Перенесення щорічної відпустки
– Поділ щорічної відпустки на частини
– Відкликання з відпустки
– Щорічні відпустки державних службовців

2. ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ У ЗВ’ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ

  • Відпустка у зв’язку з навчанням без збереження заробітної плати

 

  • Відпустка у зв’язку з навчанням із збереженням заробітної плати

 

  • Відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах Відпустка у зв’язку з навчанням у середніх закладах освіти

 

  • Відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі

 

  • Відпустки у зв’язку з навчанням для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах, де навчальний процес має свої особливості

 

 • Відпустка на час профспілкового навчання

 

3. ТВОРЧА ВІДПУСТКА

4. СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ

 

  • Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

 

  • Відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

  • Відпустки особам, які усиновили дітей

 

  • Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей

 

  • Порядок надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей

 

  • Визначення віку дітей для надання права на отримання додаткової соціальної відпустки

 

  • Визначення підстав для надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей

 

  • Умови та порядок надання додаткової соціальної відпустки одинокій матері

 

  Перелік документів, необхідних для надання соціальної відпустки

 

 

5. ВІДПУСТКИ ПРАЦІВНИКАМ, ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

  • Порядок надання щорічних основних відпусток працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення

 

  • Особливості надання щорічних відпусток державним службовцям, які працюють в зонах радіоактивного забруднення

 

 • Додаткові відпустки, які надаються працівникам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відмінності «чорнобильської» відпустки і щорічної додаткової
Чи можливе перенесення «чорнобильської» відпустки і оплата листка непрацездатності в період цієї відпустки
Відпустки особам, віднесеним до категорій 3 і 4
Відпустка для одного з батьків дитини-інваліда

 

Фінансування видатків на відшкодування витрат на оплату відпусток працівникам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

6. ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку
Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін

7. ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕНАДАННЯ ВІДПУСТОК