...
Реєструйся

Строковий трудовий договір може не продовжуватись в період лікарняного та відпустки


Мінсоцполітики у листі від 31.01.2012 р. № 30/13/133-12 розглянуло питання про правомірність звільнення працівника у зв’язку із закінченням дії строкового трудового договору в період тимчасової непрацездатності або відпустки.

Законом про відпустки передбачена можливість, а не обов’язок роботодавця надати за бажанням працівника невикористану відпустку при його звільненні у зв’язку із закінченням строку трудового договору.

Працівник також не може на свій розсуд вирішувати питання про перенесення відпустки на період, безпосередньо наступний за днем закінчення тимчасової непрацездатності. При продовженні відпустки у зв’язку з перебуванням на лікарняному невикористана частина відпустки після закінчення зазначених обставин не використовується працівником самостійно, вона повинна бути надана шляхом видання роботодавцем наказу на підставі листка тимчасової непрацездатності працівника і його заяви.

Звільнити працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору можна як в період тимчасової непрацездатності, так і в період перебування його у відпустці, оскільки забороняється звільнення працівників у період тимчасової непрацездатності та перебування у відпустці лише з ініціативи роботодавця.

Припинення трудового договору після закінчення терміну не вимагає заяви або якогось іншого волевиявлення працівника. Свою волю на укладення строкового трудового договору він вже виразив, коли писав заяву про прийом на роботу за строковим трудовим договором. Одночасно він висловив і волю на припинення такого трудового договору після закінчення строку, на який його було укладено.

Крім того, якщо в останній день строку дії трудового договору працівник не був звільнений, трудові відносини вважаються продовженими на невизначений строк, якщо одна зі сторін не зажадала припинення трудових відносин.

Таким чином, у разі якщо було виплачено допомогу за період тимчасової непрацездатності і середня заробітна плата за період щорічної відпустки, на думку авторів листа, звільнення датою закінчення терміну дії контракту не містить порушення.