Передплати журнал

«Судова практика вирішення трудових спорів. Помилки роботодавців, що стали причиною трудових спорів»


25 жовтня м. Київ Експерт: Микола Бойко

У програмі семінару:

  • Спори з приводу укладення трудового договору
  • Спори з приводу визнання строкових трудових договорів безстроковими
  • Спори про поновлення на роботі
  • Спори про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності

Розгляд спорів супроводжується конкретними прикладами та рекомендаціями, як уникнути помилок і убезпечити своє підприємство.

Інтереси роботодавця і найманого працівника не завжди збігаються, і, природно, зіткнення цих інтересів можливе на будь-якій стадії трудових правовідносин, що, своєю чергою, призводить до виникнення розбіжностей.

Неврегульовані розбіжності, що виникають між найманими працівниками і роботодавцями з приводу встановлених умов праці або укладеного чи припиненого трудового договору, а також застосовуваних норм трудового законодавства можуть призвести до трудових спорів. Такі спори, в залежності від сторін, можуть бути індивідуальними чи колективними.

Основними причинами виникнення трудових спорів найчастіше стає недостатня правова обізнаність та правова свідомість як працівників, так і керівників підприємств, установ, організацій; недостатній рівень роз’яснювальної роботи з боку юридичних та кадрових служб, що призводить до помилок однієї із сторін у спорі про наявність чи відсутність фактичних обставин, з якими закон пов’язує виникнення, зміну чи припинення певних правовідносин.

Причинами виникнення трудових спорів також можуть бути і інші чинники об’єктивного характеру, зокрема, недосконалість трудового законодавства. А це в свою чергу:

  • породжує суперечності між відносно стабільними нормами права і динамічними конкретними життєвими ситуаціями, до яких вони застосовуються. На сьогодні все частіше роботодавці запроваджують новітні форми та методи роботи з персоналом, запозичуючи досвід європейських країн. Одначе це не завжди відповідає нормам законодавства про працю України, які здебільшого є морально застарілими. В Україні до цього часу є чинними окремі норми, прийняті ще в 30-х – 40 –х роках минулого століття;
  • створює прогалини у чинному законодавстві та неоднозначність трактування окремих норм, незручність користування нормами трудового права із-за відсутності кодифікації всіх існуючих таких норм.

Недосконалість трудового законодавства інколи стає причиною помилок не тільки роботодавців, а й навіть суддів при вирішенні трудових спорів. Слід звернути увагу, що важливу роль для одноманітного застосування трудового законодавства не тільки судами, а й роботодавцями, відіграють роз’яснення Пленуму Верховного Суду України.

Для кращого сприйняття всі справи при розгляді на семінарі згруповуються за предметом спору.

Вартісь участі: 1200 грн. (з ПДВ)

Рання реєстрація: 999 грн. (за умови оплати рахунку до 15 жовтня)

Детальніше: (044) 507-2227 (28), 568-5138 (відділ семінарів), seminar@mediapro.com.ua