Реєструйся

Той, хто хоче стати доктором наук, повинен публікуватися в іноземних виданнях


Міносвіти своїм наказом від 17.10.2012 № 1112 затвердило Вимоги до публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та Вимоги до опублікованої монографії, яка подається на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Зокрема, документ передбачає, що за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідна наявність не менше 20 публікацій в наукових (зокрема електронних) наукових фахових виданнях України та інших держав, з яких:

  • – не менше 4 публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз;
  • – не більше 5 публікацій в електронних наукових фахових виданнях;
  • – у галузі природничих та технічних наук замість трьох статей можуть бути долучені три патенти на винахід (за наявності).

Для здобувачів наукового ступеня кандидата наук за темою дисертації необхідна наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України, з яких:

  • – не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;
  • – одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні;
  • – у галузях природничих і технічних наук замість однієї статті може бути долучений один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових результатів дисертації (за наявності)..

Монографія, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, повинна випускатися тиражем не менше 300 примірників і бути опублікованою без співавторів.