Реєструйся

Три цикли практичних матеріалів у 2016 році


Три цикли практичних матеріалів у 2016 році

У 2016 році пропонуємо три цикли практичних матеріалів.

Протягом року буде розглянуто основні, а разом з тим і складні випадки застосування норм законодавства у кадровій роботі. Ці матеріали матимуть системний і поступальний характер, для того щоб наприкінці року передплатники журналу «Довідник кадровика» могли мати повну добірку матеріалів з того чи іншого питання.

Такі цикли матеріалів були і в минулі роки:
2013 — «Трудове законодавство: через прості знання — до складних практичних рішень» і «Кадрове діловодство: для початківців і профі»;
2014 — «Основи загальнообов’язкового державного соціального страхування».

 

Цикл 1:
ВЕДЕННЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК
ПРАЦІВНИКІВ. ВИПРАВЛЯЄМО ПОМИЛКИ

Як правильно зробити запис про найменування підприємства?
Чи треба окремо засвідчувати печаткою записи про прийняття, переведення та звільнення працівника?
Чи можна по кілька разів уносити до трудової книжки запис про призначення на іншу посаду в тій самій установі?

Шановні колеги, пропонуємо вашій увазі цикл матеріалів на 2016 рік, який стосуватиметься ведення і зберігання трудових книжок і журналу руху трудових книжок, внесення записів про прийняття і звільнення з роботи, виправлення неправомірно внесених записів і ознайомлення із записами, що заносяться до трудової книжки, процедури оформлення вкладиша і дубліката трудової книжки, тобто усіх правових аспектів, що стосуються трудових книжок.
Сподіваємося, що матеріали цієї рубрики стануть для вас своєрідним заочним практикумом щодо
правильного ведення трудових книжок.
Надсилайте описи ваших складних ситуацій із цієї теми — це дасть змогу зробити матеріали більш прикладними і наочними.
Від редакції

 

Цикл 2:
ПРАВИЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ
КАДРОВИХ ДОКУМЕНТІВ: УНИКАЄМО ТИПОВИХ ПОМИЛОК

Номенклатура справ кадрової служби як фундамент кадрового діловодства

Розпочинаємо річний курс заочного навчання «Правильне оформлення кадрових документів: уникаємо типових помилок», присвячений аналізу типових помилок у кадровій справі та опануванню вмінь приймати правильні рішення. Протягом руку щомісяця ми детально розглядатимемо одну з так би мовити базових тем для кадрової служби щодо дотримання вимог нормативно-законодавчих актів у веденні кадрового діловодства.
Протягом року в рамках циклу матеріалів розглядатимуться теми: «Організаційні документи та локальні акти, розробка або участь у розробці яких належить до компетенції кадрової служби», «Рівняння на державний класифікатор професій! Приводимо у відповідність штатний розклад, розпорядчі акти, записи у трудових книжках», «Оформлюємо документи щодо застосування до працівників стягнень та заохочень», «Уникаємо помилок в оформленні документів щодо суміщення та сумісництва, переведення і переміщення», «Як поновити кадрове діловодство після попередників» та ін.
Загальне діловодство, і кадрове зокрема, базується на номенклатурі справ, тому наше заочне навчання з оформлення кадрових документів варто розпочати саме із складання номенклатури справ кадрової служби.
Від редакції

 

Цикл 3:
ОФОРМЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ ЗГІДНО
З НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

Положення про юридичну особу
Положення про структурний підрозділ

У 2016 році редакція журналу пропонує вашій увазі цикл матеріалів, присвячених оформленню поширених видів організаційно-розпорядчих документів, які створюються у кадрових службах і мають відповідати вимогам Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, які набули чинності 10 липня 2015 року.
У цьому номері журналу розглянемо вимоги до оформлення положення про юридичну особу і положення про структурний підрозділ.
Від редакції

Цикл 1

Цикл 2

Цикл 3