Реєструйся

Цикл засідань КЛУБУ КАДРОВИКІВ “Реформування трудового законодавства”


Цикл засідань КЛУБУ КАДРОВИКІВ
«Реформування трудового законодавства: проблеми, динаміка, перспективи (порівняльний аналіз норм КЗпП України і проекту Трудового кодексу України)».

Ведуча – Васильова Зоя Миколаївна, експерт журналу «Довідник кадровика»
Про експерта

Завантажити реєстраційну форму

Питання, що розглядатимуться в кожному із засідань:

Засідання 1 лютого 2013 р. на тему “Колективні трудові відносини”:

 • соціальний діалог;
 • колективні переговори та укладення колективних договорів та угод;
 • колективний трудовий спір, конфлікт;
 • вирішення колективного трудового спору під час страйку;
 • стадії  врегулювання індивідуальних спорів;
 • розгляд індивідуальних спорів у судах;
 • державний нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства;
 • громадський контроль за дотриманням трудового законодавства;
 • відповідальність сторін трудових відносин.

Засідання 16 листопада 2012 р. на тему “Заробітна плата”:

 • структура заробітної плати;
 • сфера регулювання оплати праці;
 • системи оплати праці;
 • мінімальна заробітна плата;
 • форми оплати праці;
 • особливості оплати праці в разі відхилення від звичайних умов;
 • гарантійні та компенсаційні виплати;
 • здійснення роботодавцем виплат працівникам.

Засідання 2 листопада 2012 р. на тему “Умови праці”:

 • тривалість  робочого часу;
 • режим робочого часу;
 • чергування працівників, графіки змінності;
 • підстави роботи понад норму робочого часу;
 • види часу відпочинку;
 • відпустки;
 • нормування праці. 

Засідання 25 жовтня 2012 р. на тему “Виникнення та припинення трудових відносин. Трудовий договір”:

 • трудовий договір, його зміст та форма;
 • трудова функція працівника;
 • прийняття на роботу (обрання, конкурс, призначення);
 • умови укладання трудового договору на визначений тркмін;
 • атестація працівників;
 • види зміни умов трудового договору;
 • відсторонення від роботи;
 • припинення трудових відносин;
 • оформлення звільнення працівника.

Засідання 5 жовтня 2012 р. на тему “Регулювання трудових відносин”:

 • акти трудового законодавства;
 • застосування актів однакової юридичної силу у разі їх неузгодженості,  аналогія права;
 • співвідношення норм міжнародного права та національного законодавства;
 • нормативні акти роботодавця;
 • недопущення дискримінації у сфері праці;
 • права та обов’язки  працівника, роботодавця;
 • правонаступництво у трудових відносинах;
 • внутрішній трудовий розпорядок.