...
Реєструйся

У яких випадках щорічну відпустку можна перенести


Щорічна відпустка може бути продовжена або перенесена на інший період (ст. 80 КЗпП, ст. 11 Закону України “Про відпустки”).

В обов’язковому порядку на вимогу працівника відпустка має бути перенесена на інший період у разі, якщо роботодавець порушив терміни письмового повідомлення працівника про час надання відпустки або несвоєчасно виплатив йому зарплату за час майбутньої відпустки.

Крім того, щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:

– тимчасової непрацездатності працівника;

– виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням зарплати;

– настання строку відпустки по вагітності та пологах;

– збігу щорічної відпустки з навчальною відпусткою.

З ініціативи роботодавця щорічну відпустку може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника і в разі, якщо надання відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо позначитися на нормальному ході роботи підприємства.