...
Реєструйся

Податківці нагадали роботодавцям про їх обов’язки


Податківці опублікували пам’ятку про обов’язки роботодавців, де роз’яснили основні аспекти, що стосуються виплати заробітної плати, укладання трудового договору, ведення трудової книжки.

Трудові відносини всіх працівників в Україні регулює Кодекс законів про працю України. Основними трудовими правами працівників є одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи (ст.2 КЗпП).

Мінімальна заробітна плата (з 01.01.2013 по 30.11.2013 – 1147 грн., з 01.12.2013 – 31.12.2013 – 1218 грн. (Закон України № 5515-VI від 06.12.2012р.)) – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). У мінімальну зарплату не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб.

Середня номінальна заробітна плата по м. Києву згідно офіційних даних Головного управління статистики у м.Києві в 2012 р. – 4611 грн., 2013 р. – 4625 грн.

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (ст . 115 КЗпП).

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказу чи розпорядження не було видано, але працівник фактично допущений до роботи (ст.21, ст.24 КЗпП).

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад 5 днів. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше 5 днів після прийняття на роботу (ст.48 КЗпП).

НЕОБХІДНО ПАМ’ЯТАТИ

За грубе порушення законодавства про працю, угоди про працю і невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат відповідальність передбачена статтями 172, 173, 175 Кримінального кодексу.

Джерело: Податкова Києва.