...
Реєструйся

Уряд перевірятиме виконавську дисципліну по-новому


Прийнятий постановою уряду від 15 вересня 2010 № 844 Порядок проведення перевірок стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади опублікований на офіційному сайті КМУ.


Порядок визначає механізм контролю (у вигляді перевірок) за організацією роботи з виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади “завдань, визначених законами України, постановами парламенту, актами Президента і КМУ”.

Перевірки призначаються Прем’єр-міністром, Першим віце-прем’єр-міністром, віце-прем’єр-міністрами, міністрами КМУ. Проводяться спеціально створеними для цих цілей робочими групами або комісіями, до складу яких входять працівники Секретаріату КМУ, представники органів виконавчої влади, наукові та “інші” працівники.

Перевірки здійснюються відповідно до плану не більше ніж за 10 днів. Продовження цього терміну допускається за пропозицією керівника групи, однак не більше ніж на 10 днів.

Їх результати оформляються звітами, що підписується всією робочою групою. Члени робочої групи можуть викласти в окремій думці (що є частиною звіту) свою незгоду з висновками акта. Керівник перевіряється інстанції виконавчої влади може подати письмові пояснення до звіту.

Джерело:news.ligazakon.ua