...
Реєструйся

Уряд вніс зміни до критеріїв, за якими державні органи пильніше наглядимуть за ним


Кабмін постановою від 10.10.2012 № 937 вніс зміни до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з якими такими критеріями є:

1) наявність заборгованості з виплати заробітної плати;

2) виплата працівникам заробітної плати на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

3) невідповідність кількості працівників суб’єкта господарювання обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг);

4) порушення вимог законодавства про працю;

5) наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності працюючих і заробітної плати та показниками звітності, поданої до органів державної влади.

Також зміни внесено до положень, якими визначено суб’єктів господарювання, що відносяться до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику. 

З матеріалами www.ligazakon.ua