Реєструйся

Усе про архів на підприємстві


ВСТУП ………………………………………………………… 3

РОЗДІЛ 1

СТВОРЕННЯ АРХІВУ НА ПІДПРИЄМСТВІ …..4
Положення про архів …………………………………..4
Завдання і права архівного підрозділу …………8
Вимоги до приміщень архіву ……………………..10
Поради щодо створення
електронного архіву …………………………….11

РОЗДІЛ 2

ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ АРХІВУ ………12
Планування роботи архівного підрозділу
на великому підприємстві …………………….12
Планування роботи архіву на малому
підприємстві………………………………………..21
Звітність про роботу архівного підрозділу
(архіву) підприємства …………………………..21

РОЗДІЛ 3

КОМПЛЕКТУВАННЯ АРХІВУ ……………………26
Склад документів архіву підприємства ……….26
Граничні строки тимчасового зберігання
документів в архіві підприємства ………….26
Вимоги до оформлення справ,
що підлягають прийманню в архів ………..27
Приймання справ до архіву
підприємства ………………………………………32

РОЗДІЛ 4

ПІДГОТОВКА АРХІВНИХ ОПИСІВ СПРАВ …33
Складання річного розділу опису
справ постійного зберігання …………………33
Складання зведеного опису справ
тривалого (понад 10 років) зберігання …..37
Складання зведеного опису справ
з кадрових питань (особового складу) ….38
Оформлення підсумкового запису
та засвідчувального напису
до архівних описів справ ……………………..42
Оформлення передмови до зведених
архівних описів справ ………………………….43
Нумерація зведених архівних описів …………..43
Оформлення закінченого архівного
опису справ…………………………………………45

РОЗДІЛ 5

ФОНДУВАННЯ ТА ОБЛІК
ДОКУМЕНТІВ АРХІВУ ПІДПРИЄМСТВА ……47

Визначення фондової належності
документів підприємства ……………………..48
Правила фондування ………………………………..48
Хронологічні межі архівного фонду …………….49
Організація документів у межах
архівного фонду ………………………………….50
Вимоги до обліку документів в архіві ………….52
Система облікових документів архіву
та правила їхнього ведення ………………….53

РОЗДІЛ 6

ОРГАНІЗАЦІЯ КОРИСТУВАННЯ
ДОКУМЕНТАМИ
В АРХІВІ ПІДПРИЄМСТВА ……………………….60

Інформаційне забезпечення
користувачів ……………………………………….60
Виконання запитів юридичних
та фізичних осіб ………………………………….61
Надання архівних документів для роботи
в читальному залі та у тимчасове
користування поза архівом …………………..66
Використання документів архіву
при підготовці інформаційних заходів,
у засобах масової інформації
і публікаційній діяльності ……………………..67

РОЗДІЛ 7

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ
АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ …………………………67

Пожежна безпека архіву ……………………………67
Температурно-вологісний і світловий
режимив архіві……………………………………68
Санітарно-гігієнічний режим в архіві …………..69
Обладнання архіву ……………………………………69
Розміщення справ в архівосховищах.
Топографування ………………………………….70
Перевіряння наявності та стану справ ………..71