...
Реєструйся

Усе про охорону праці


Забезпечення безпеки праці; обов’язки та відповідальність роботодавця, посадових осіб і працівників; управління охороною праці; нормативні документи з охорони праці; забезпечення засобами індивідуального захисту; надання першої допомоги потерпілим; технічне забезпечення безпеки виробництва; об’єкти підвищеної небезпеки; документація з охорони праці та ін.

ЗМІСТ

1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ —
ОБОВ’ЯЗОК РОБОТОДАВЦЯ

1.1. Загальні положення 
1.2. Охорона праці при укладенні
трудового договору

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

2. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ
І ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
З ОХОРОНИ ПРАЦІ          

2.1. Обов’язки заступників керівника
(директора) підприємства

 • Головний інженер (технічний директор) 
 • Заступник директора з капітального
  будівництва (начальник відділу
  капітального будівництва,
  головний архітектор)  
 • Заступник директора з матеріально-
  технічного забезпечення 
 • Заступник директора з управління
  персоналом

2.2. Обов’язки з охорони праці
посадових осіб — керівників
окремих виробничих і допоміжних
служб підприємства

 • Головний технолог 
 • Головний енергетик
 • Головний механік  

2.3. Обов’язки з охорони праці
керівників структурних підрозділів

 • Начальник цеху (підрозділу)        
 • Начальник відділу кадрів  
 • Начальник відділу (служби)
  охорони праці  
 • Майстер (начальник дільниці, зміни,
  керівник робіт) 

2.4. Перелік основних обов’язків
з охорони праці 

3. НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

3.1. Кого, чого і як навчати

3.2. Навчання з охорони праці
на підприємстві     

4. ЗАОХОЧЕННЯ ДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

5. УМОВИ ПРАЦІ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ
ТА ЇХ АТЕСТАЦІЯ
 

5.1. Умови праці 

5.2. Гігієнічне нормування умов праці

5.3. Несприятливі наслідки впливу
умов праці на людину 

5.4. Поняття робочого місця 

5.5. Атестація робочого місця
за умовами праці

5.6. Організація та проведення атестації

5.7. Вивчення факторів виробничого
середовища і трудового процесу

5.8. Результати атестації 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

6. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ПРАЦІВНИКІВ

6.1. Порядок забезпечення
працівників ЗІЗ

6.2. Особливості використання ЗІЗ

6.3. Облік придбання, видачі,
списання ЗІЗ 35

6.4. Відповідальність за порушення
правил поводження із ЗІЗ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

7. НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК
НА ВИРОБНИЦТВІ

8. НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛОМУ
НА ВИРОБНИЦТВІ

8.1. Рекомендації щодо надання
першої медичної допомоги

8.2. Заходи, спрямовані на порятунок
життя та здоров’я потерпілого

 • Перша допомога при пораненнях
  і кровотечах  
 • Штучне дихання  
 • Вивихи і переломи 
 • Ураження електрострумом 
 • Потрапляння стороннього тіла в око
  або дихальні шляхи
 • Опіки 
 • Укуси тварин, змій, комах  
 • Сонячний удар 
 • Обмороження   

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ

9.1. Кримінальна відповідальність

9.2. Адміністративна відповідальність

9.3. Дисциплінарна відповідальність

9.4. Матеріальна відповідальність

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Видання для кадровиків Журнали реєстрації Діловодство та документообіг