...
Реєструйся

Відповіді на завдання I туру


КАДРОВИК РОКУ’2012

І тур

1. ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ «ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

1.1. Зміна підпорядкованості підприємства або його власника, а також реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) підприємства:
– не припиняють дії трудових договорів працівників підприємства
зумовлюють необхідність звільнення працівників з попереднього підприємства з обов’язковим одночасним прийняттям їх на роботу на нове підприємство
зумовлюють необхідність звільнення працівників з попереднього підприємства без обов’язку роботодавця одночасно прийняти їх на роботу в нове підприємство

1. 2. Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу надається працівникам:
які були звільнені з роботи з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України
з яким трудовий договір було розірвано з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України за умови, що протягом року після їх звільнення роботодавець провадить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації
які були звільнені з роботи з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України, за умови, що протягом року після їх звільнення роботодавець провадить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації та при звільненні ними не було використане переважне право на залишення на роботі

1.3. Перерва для відпочинку і харчування надається працівникам:
тривалістю не більше однієї години та, як правило, через чотири години після початку роботи
– тривалістю не більше однієї години та не пізніше ніж через чотири години після початку роботи
тривалістю не більше двох годин та, як правило, через чотири години після початку роботи
тривалістю не більше двох годин та не пізніше ніж через чотири години після початку роботи

1.4. При складенні графіків щорічних відпусток ураховуються:
інтереси виробництва
особисті інтереси працівників
можливості відпочинку працівників
інтереси виробництва та можливості відпочинку працівників
інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості відпочинку працівників
інтереси виробництва та особисті інтереси працівників

1.5. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом робочого року:
особам віком до вісімнадцяти років
працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці
інвалідам І та ІІ групи
особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці
особам віком до вісімнадцяти років та інвалідам І та ІІ групи

1.6. Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівників:
не пізніш як за один місяць до їх запровадження або зміни
не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни

1.7. Доплата за суміщення професій (посад) провадиться працівникам, які:
виконують на тому ж підприємстві поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) без звільнення від своєї основної роботи
виконують на тому ж підприємстві поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) в додатковий робочий час
виконують на тому ж підприємстві поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) в додатковий робочий час без звільнення від своєї основної роботи

1.8. Не допускається прийняття на роботу в загальному порядку осіб молодших за:
чотирнадцять років
п’ятнадцять років
шістнадцять років
вісімнадцять років

1.9. Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою:
одного із батьків або особи, що його замінює
районної (міської) служби у справах дітей
одного із батьків або особи, що його замінює, та районної (міської) служби у справах дітей

1.10. Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням:
приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою. При цьому, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві
можуть приєднуватись до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою. При цьому, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи можуть надаватися до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві

2. ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ «КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО»

2.1. У разі неподання (або порушення строків подання) до центру зайнятості звітів за формами № 4-ПН (план) і (факт):
– передбачено адміністративну відповідальність у формі штрафу в розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожного вивільненого працівника
– передбачена адміністративна відповідальність у формі штрафу в розмірі річної заробітної плати за кожного вивільненого працівника
– адміністративна відповідальність не передбачена

2.2. Працівник, на думку оточуючих, після перерви з’явився на робочому місці в нетверезому стані. Які мають бути дії адміністрації підприємства:
– скласти відповідний акт та у супроводі посадової особи направити працівника до медичного закладу для обстеження на наявність алкогольного сп’яніння
– скласти відповідний акт, при можливості, витребувати від працівника письмове пояснення, відсторонити його від роботи, запропонувати йому пройти медичне обстеження
– скласти відповідний акт, вості витребувати від працівника письмове пояснення, отримати попередню згоду виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) та звільнити його з роботи згідно з п. 7 статті 40 КЗпП (за появу на роботі в нетверезому стані).

2.3. Рішення про надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці (за особливий характер праці) приймається на підставі:
– заяви працівника
– графіка відпусток
– подання служби персоналу (за відсутності — безпосереднім керівником)

2.4. Працівника звільнено з роботи у зв’язку з виявленою невідповідністю виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню цієї роботи (п. 2 ст. 40 КЗпП). Які дії зобов’язаний здійснити роботодавець у день звільнення працівника:
– ознайомити працівника з наказом про звільнення під його особистий підпис в його особовій картці (форма № П-2), видати працівнику належно оформлену трудову книжку та виплатити йому належні від підприємства розрахункові кошти
ознайомити працівника з наказом про звільнення, записом про причини звільнення і відповідним записом у трудовій книжці під особистий підпис в його особовій картці (форма № П-2), видати працівнику належно оформлену трудову книжку під його особистий підпис у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них та посвідчену копію наказу, виплатити належні від підприємства розрахункові кошти
ознайомити працівника з наказом про звільнення під його особистий підпис в його особовій картці (форма № П-2), видати працівнику належно оформлену трудову книжку в установленому порядку та копію наказу, виплатити йому належні від підприємства розрахункові кошти

2.5. Служба персоналу у своїй роботі поряд з актами законодавства керується внутрішніми локальними нормативними актами, зокрема такими, що передбачені законами. Це:
– посадові (робочі) інструкції
правила внутрішнього трудового розпорядку
колективний договір

2.6. У разі поновлення працівника за рішенням суду роботодавець видає відповідний наказ із зазначенням дати поновлення:
– з дня винесення рішення судом
з дня звільнення працівника
– з дня, визначеного угодою сторін

3.7. Яка дата проставляється у трудовій книжці (графа 2) при внесенні змін щодо раніше зробленого запису або виправлення неправильного запису:
– дата раніше зробленого запису
дата внесення зміненого чи виправленого (правильного) запису
– дата прийняття рішення (видання наказу) про зміну (виправлення) запису

2.8. У період тимчасової непрацездатності не можна звільнити працівника:
– за прогул
– за власним бажанням
– за згодою сторін

2.9. У який строк роботодавець зобов’язаний звільнити працівника у зв’язку з призовом на строкову військову службу:
– у день, визначений угодою сторін трудового договору, до відправки у військову частину
– у день надання заяви про звільнення і повістки військкомату
– в останній робочий день напередодні дня відправки працівника у військову частину

2.10. Виконання працівником роботи на умовах суміщення професій (посад) характеризує така ознака:
– робота виконується у вільний від основної роботи час
– робота виконується за окремим трудовим договором
встановлюється доплата за вакантною посадою

3. ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

3.1. Яке поняття характеризує сукупність принципів, положень, норм, що визначають основні напрями роботи з персоналом (управління персоналом):
– стратегія управління персоналом
– кадрова політика
– система управління персоналом

3.2. Як називається організаційно-правовий документ, що регламентує діяльність структурної одиниці в складі підприємства: її завдання, функції, права, відповідальність, взаємозв’язки з іншими структурними ланками підприємства:
– правила внутрішнього трудового розпорядку
– положення про структурний підрозділ
– посадова інструкція

3.3. Як називається цілеспрямоване виділення і передання певних функцій чи видів діяльності зовнішній організації:
– аутсорсинг
– аутплейсмент
– аутстафінг

3.4. У чому полягає головне призначення підсумкового комплексного оцінювання у формі атестації:
– установлення факту відповідності працівників посадам, які вони обіймають
– визначення потенціалу працівника
– розроблення ефективної системи мотивації персоналу

3.5. Для яких категорій працівників робота понад установлену тривалість робочого дня не вважається надурочною:
–  для всіх працівників така робота є надурочною
– працівників, для яких установлена скорочена тривалість робочого часу
– працівників, які працюють в режимі ненормованого робочого дня

3.6. Яке поняття характеризує форму організації праці, за якою для окремих категорій працівників встановлюється режим праці із саморегулюванням часу початку, закінчення та тривалості робочого часу впродовж робочого дня:
– гнучка зайнятість
– гнучкий режим робочого часу
– ненормований робочий час

3.7. Яка категорія характеризує законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче за який не може оплачуватися виконана працівником місячна, погодинна норма праці (обсяг робіт):
– мінімальна заробітна плата
– мінімальна тарифна ставка
– прожитковий мінімум
– заробітна плата

3.8. Яка процедура передбачає формування об’єднання посад (робіт) у групи згідно з їх цінністю для підприємства, визначеною за результатами оцінювання за низкою специфічних для підприємства факторів, і встановлення діапазонів посадових окладів (окладів):
– аналіз робіт
– опис посад
– тарифікація праці
– грейдування

3.9. Яка частка заробітної плати може виплачуватися в натуральній формі:
– не більше 20 % нарахованої за місяць заробітної плати
– не більше 30 % нарахованої за місяць заробітної плати
– не більше 50 % нарахованої за місяць заробітної плати

3.10. Як визначається середня заробітна плата для обчислення розміру виплат за невідпрацьований час у разі, якщо упродовж останніх двох календарних місяців працівник не працював:
– виходячи з виплат за попередні два місяці роботи
– виходячи з виплат за попередні дванадцять місяців роботи
– виходячи з тарифної ставки (посадового окладу)