...
Реєструйся

Відповіді на завдання IІІ туру


КАДРОВИК РОКУ’2012 

ІІІ тур

1. ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ «ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

1.1. Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника:
– переміщення його на тому ж підприємстві на інше робоче місце або в інший структурний підрозділ у тій же місцевості у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, визначеної трудовим договором
доручення у межах обумовленої трудовим договором спеціальності та кваліфікації роботи на іншому механізмі або агрегаті, яка протипоказана йому за станом здоров’я
тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, строком до одного місяця
тимчасове переведення працівника на іншу роботу з урахуванням його спеціальності і кваліфікації у разі простою не з вини працівника на строк до одного місяця

1.2. У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням:
перераховується на рахунок підприємства, куди перейшов працівник
– повинна бути перерахована на рахунок підприємства, куди перейшов працівник
може бути перерахована на рахунок підприємства, куди перейшов працівник

1.3. За бажанням працівника частина щорічної відпустки:
– замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданих працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою ніж 24 календарних дні
замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданих працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою ніж 14 календарних днів
може бути замінена грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданих працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою ніж 24 календарних дні
може бути замінена грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданих працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою ніж 14 календарних днів

1.4. Тарифна система оплати праці використовується для:
розподілу робіт залежно від їх складності
розподілу працівників залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки
– розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки
 
1.5. При виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника, оплата праці по її виготовленню провадиться:
оплачується цьому працівникові нарівні з придатними виробами
оплачується за зниженими розцінками, визначеними залежно від ступеня придатності продукції
– оплачується за зниженими розцінками, однак в цих випадках місячна заробітна плата працівника не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу)

1.6. Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше:
– одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці, за умови, що загальний термін накладення дисциплінарного стягнення не перевищуватиме шести місяців з дня вчинення проступку
одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці, за умови, що загальний термін накладення дисциплінарного стягнення не перевищуватиме трьох місяців з дня вчинення проступку

1.7. Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням:
– приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою. При цьому, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві
можуть приєднуватись до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою. При цьому, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи можуть надаватися до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві

1.8. Комісія по трудових спорах підприємства, установи, організації утворюється шляхом:
на підприємствах з числом працюючих не менш як 15 чоловік шляхом призначення її складу спільним рішенням власника або уповноваженого ним органу та виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), а у разі його відсутності — іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу, при цьому має бути рівною кількість представників від кожної із сторін соціального діалогу
обрання загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства з числом працюючих не менш як 15 чоловік
обрання загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства з числом працюючих не менш як 20 чоловік
– обрання загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства з числом працюючих не менш як 15 чоловік, при цьому кількість робітників у її складі повинна бути не менше половини її складу
обрання загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства з числом працюючих не менш як 20 чоловік, при цьому кількість робітників у її складі повинна бути не менше половини її складу

1.9. Якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається:
найближчий робочий день
перший за ним робочий день
– наступний робочий день після святкового або неробочого

1.10. Власник або уповноважений ним орган щомісяця безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок професійної спілки членські профспілкові внески працівників:
відповідно до письмових заяв працівників, які є членами професійної спілки
відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди
– за наявності письмових заяв працівників, які є членами професійної спілки, та відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в строки, визначені цим договором чи угодою
за наявності письмових заяв працівників, які є членами професійної спілки, та відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди одночасно з виплатою працівникам заробітної плати

2. ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ «КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО»

2.1. Працівник, який працює за графіком роботи з понеділка по п’ятницю (вихідні дні – субота, неділя) йде у щорічну відпустку з 12 квітня 2012 року на 24 календарних дні Коли він має вийти на роботу:
– 8 травня 
10 травня 
– 7 травня 

2.2. У який строк служба персоналу повинна повідомляти військкомати про прийняття на роботу і звільнення військовозобов’язаних і призовників:
– у п’ятиденний 
у семиденний
– до 5 числа кожного місяця за попередній місяць 

2.3. Форма звітності № 5-ПН «Звіт про прийняття працівників» подається до центру зайнятості:
не пізніше 10 календарних днів з дня прийняття на роботу 
– не пізніше 5 числа місяця наступного за місяцем, в якому було прийнято працівника 
– не пізніше третього дня після закінчення звітної декади: з 1 по 10 число звітного місяця   – з 1 по 20 число звітного місяця   з 21 числа по останнє число місяця 

2.4. Відповідно до вимог трудового законодавства роботодавець зобов’язаний в установлені строки ознайомити працівника з наказом під розпис у разі:
– переведення працівника з ініціативи роботодавця 
застосування стягнення 
– відсторонення працівника від роботи 

2.5. У табелі обліку робочого часу робота за сумісництвом працівника на тому ж самому підприємстві відображається:
– у рядку з основною роботою 
окремим рядком 
– не відображається, оскільки працівник працює на одному підприємстві, а не на різних 

2.6. Під час оформлення зведених (групових) наказів з персоналу до них можна включати такі питання:
– прийняття, переведення, звільнення, надання відпусток 
прийняття, переведення, звільнення, присвоєння кваліфікаційних розрядів, класів 
– дисциплінарні стягнення, заохочення, надання відпусток 

2.7. Керівник підприємства (О   М   Ткач) перебуває у відпустці   На час його відсутності згідно з наказом право підпису документів надано головному інженеру (С  В   Новак)   Як оформити підпис на документах:
– «Директор                          (підпис головного інженера)          О   М   Ткач» 
– «В. О. директора                (підпис головного інженера)          С   В   Новак» 
«Головний  інженер        (підпис головного інженера)        С   В   Новак» 

2.8. Працівник подав заяву про звільнення за власним бажанням 29 березня 2012 року   Дата звільнення буде:
– 11 квітня 
12 квітня 
– 13 квітня 

2.9. Трудовий договір укладено 31 серпня 2011 року (початок роботи) строком на шість місяців   Датою звільнення буде:
29 лютого 2012 року 
– 1 березня 2012 року 
– 2 березня 2012 року 

2.10. У яких випадках у трудових книжках працівників працездатного віку вказується час, тривалість і місце проходження ними підвищення кваліфікації:
– такі дані до трудової книжки не вносяться, оскільки це не передбачено нормативно-правовими актами 
– дані вносяться на вимогу працівника після проходження ним підвищення кваліфікації 
дані вносяться у разі звільнення працівників 

3. ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

3.1. Які методи використовуються для проведення аналізу робіт?
– інтерв’ювання 
тестування 
балове оцінювання 
– анкетування 
– спостереження 
парні порівняння

3.2. Що можна віднести до переваг залучення персоналу на умовах лізингу для організації-замовника?
вивільнення ресурсів для основної діяльності 
– можливість зарахувати лізингового працівника до штату підприємства без додаткових витрат на підбір 
відсутність адаптаційного періоду лізингового працівника 
– зменшення обсягів ведення кадрової документаці. 
– можливість продовжити випробувальний термін для працівника без оформлення з ним трудових відносин 
можливість працевлаштуватися для працівників, які тривалий час не можуть знайти роботу і потребують додаткових доходів

3.3. Що можна віднести до переваг працевлаштування на умовах лізингу для найманого працівника?
– можливість налагодити ділові контакти 
підвищення заробітної плати 
– можливість набути необхідний досвід вирішення різних завдань і роботи у різних умовах праці 
зменшення адаптаційного періоду 
– можливість суміщати роботу з навчанням і набувати досвід для тих, хто навчається

3.4. Які з перерахованих виплат належать до доплат до тарифної ставки (посадового окладу)?
за професійну майстерність 
– за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника 
– за суміщення професій (посад) 
за виконання особливо важливої чи термінової роботи 
– за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих для здоров’я умовах праці 
за знання й використання у роботі іноземних мов

3.5. Які виплати та заохочення належать до одноразових премій і винагород?
премії за поточні результати роботи 
– винагороди за підсумками роботи за рік 
оплата путівок на санаторно-курортне лікування 
– щорічні винагороди за вислугу років 
матеріальна допомога разового характеру 
– премії за виконання важливих та особливо важливих завдань 
– премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки і технології 
вихідна допомога у разі припинення трудового договору

3.6. Яка категорія характеризує  виражений в грошовій формі абсолютний розмір оплати праці робітника відповідного розряду за одиницю робочого часу (годину, день, місяць)?
посадовий оклад 
– тарифна ставка 
оклад 
мінімальна тарифна ставка

3.7. Від яких чинників залежить кількість розрядів в тарифній сітці, що використовується для оплати праці робітників?
професійно-кваліфікаційної структури робітників 
обсягу робіт і завдань 
– складності робіт 
номенклатури робіт

3.8. Яке поняття характеризує групу посад (робіт), сформованих за результатами їх оцінювання за низкою специфічних для підприємства факторів й котрі мають однакову цінність для підприємства і відповідно однаковий діапазон посадових окладів (окладів)?
тарифний розряд 
група з оплати праці 
– грейд 
категорія 
кваліфікація

3.9. За якими складовими формулюються цілі підприємства, підрозділів і конкретних працівників згідно з системою збалансованих показників?
– фінансовою 
маркетинговою 
– клієнтською 
– внутрішніх процесів 
технологічною 
інноваційною 
– навчання та зростання

3.10. За якого підходу до формування соціального пакета працівникам надається право на певну суму грошей або балів обрати виплати, винагороди, блага та заохочення із запропонованого переліку?
формування соціальних виплат і заохочень відповідно до грейдів 
формування соціальних виплат і заохочень за принципом «кафетерію»
– формування соціальних виплат і заохочень за принципом «шведського столу» 
монетаризація (грошова компенсація) соціальних виплат і заохочень