...
Реєструйся

В Закон повернуть поняття «інформація про фізичну особу»


Пропонується належним чином встановити норми щодо інформації про фізичну особу. А також врегулювати питання мови інформації.

Комітет з питань свободи слова та інформації рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект № 2099 про внесення змін до статті 8 і 11 Закону про інформацію щодо мови інформації та інформації про фізичну особу.

Проектом пропонується, зокрема, визначити, що інформація про фізособу (персональні дані) – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

До конфіденційної інформації про фізособу пропонується віднести, зокрема, дані про національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження. Планується встановити, що не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Крім цього, документ містить пропозицію викласти статтю 8 чинного Закону в новій редакції, а саме: мова інформації визначається Законом України про основи державної мовної політики, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими законодавчими актами України у сфері інформації.

Джерело: ВР.