...
Реєструйся

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів”


Зокрема, законом внесено зміни до статті 188-1 КУоАП, згідно з якими невиконання роботодавцем нормативу робочих місць для працевлаштованих інвалідів –тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Також законом внесено зміни до Закону “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, згідно з якими, зокрема, інвалід реалізує своє право на працю шляхом безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, чи за сприяння територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, або самостійно забезпечуючи себе роботою.
Підбір робочого місця (у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється переважно підприємством, установою, організацією, фізичною особою, яка використовує найману працю, де (в якої) настала інвалідність, з урахуванням наявних у інваліда професійних навичок і знань, а також індивідуальної програми реабілітації.
Роботодавець зобов’язаний виділяти, створювати та розумно пристосовувати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, а також створювати для інвалідів спеціальні умови праці з урахуванням програм реабілітації і т.д
Відповідний законопроект зареєстровано за № 9438.
Крім того інваліди можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою.