...
Реєструйся

Виплата за лікарняний не враховується у розрахунок середньої зарплати


ФСС з ТВП зазначив, що місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка по вагітності та пологах, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду.

Це означає, що при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат не враховуються всі виплати, в тому числі матеріальна допомога, проведені у місяці, який виключається з розрахункового періоду (лист від 13.03.2013 р. № 04-29-666).