4 повідомлення / 0 нових
Останнє повідомлення
allap
22 грудня, 2010 - 21:13
Чи включається до стажу для встановлення надбавки за вислугу років педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти, перелік посад яких передбачено ПКМУ від 14.06.2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» (із змінами), період перебування на строковій військовій службі? Згідно запису у трудовій книжці у працівника до вступу в лави радянської армії педагогічний та трудовий стаж взагалі відсутній. Час перебування на службі у лавах радянської армії підтверджено у військовому білеті.
Ольга Харечко
Зображення користувача Ольга Харечко.
Головний редактор журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», голова ВАК, експерт порталу «КАДРОВИК-онлайн»
23 грудня, 2010 - 15:15
Згідно з Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 78 (далі – Порядок № 78) педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти виплачуються надбавки за вислугу років щомісяця у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків і понад 20 років - 30 відсотків. До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників (далі - стаж педагогічної роботи) зараховується час роботи на посадах, передбачених переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963, а також: час роботи на посаді старшого піонервожатого у період до 1 квітня 1991 року; час роботи на посаді військового керівника та керівника допризовної підготовки у період до 1 вересня 1994 року; час, протягом якого виконувалися обов'язки батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу; час роботи на посаді групової медичної сестри дитячих ясел та ясел-садків; час роботи у спортивних школах усіх типів на посадах керівників, їх заступників з основного виду діяльності, тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів, акомпаніаторів та на посадах тренерів-викладачів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, тим науково-педагогічним працівникам, що працюють за профілем у вищих навчальних закладах III - IV рівня акредитації, керівників фізичного виховання, викладачів фізкультури вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, учителів фізкультури, керівників гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, які працюють за профілем у загальноосвітніх навчальних закладах, і педагогічних працівників, які працюють за профілем у позашкільних та дошкільних навчальних закладах; час роботи викладачів професійно-теоретичної підготовки, старших майстрів та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів за відповідною професією (спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг. До стажу педагогічної роботи зараховується робота на відповідних посадах у закладах освіти СРСР. Час роботи на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників за межами України зараховується до стажу педагогічної роботи, якщо міжнародними угодами (договорами) передбачено зарахування роботи до стажу, необхідного для призначення трудових пенсій. Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних закладах обсягом не менше ніж 180 годин на навчальний рік, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота. Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи працювали за сумісництвом на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується період роботи на цих посадах. Згідно з п.5 Порядку № 78 до стажу педагогічної роботи зараховується час перебування громадян України на військовій службі, час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя і шоста статті 179 Кодексу законів про працю України). Основним документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова книжка та інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.
allap
5 січня, 2011 - 21:24
В конкретно викладеному випадку, якщо на момент уходу до лав радянської армії людина не працювала педагогічним працівником та після повернення з армії пійшов вчитися і тільки після навчання прийшов працювати до навчального закладу, чи зараховується цей період служби до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років?
allap
24 грудня, 2010 - 21:12
В конкретно викладеному випадку, якщо на момент уходу до лав радянської армії людина не працювала педагогічним працівником, чи зараховується цей період служби до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років?