...
Реєструйся

ВР затвердила програму поліпшення безпеки праці


Програма призначена для активної допомоги впровадженню заходів та засобів профілактики на робочих місцях за участю сторін соціального діалогу.

Верховна Рада сьогодні прийняла Закон (на основі урядового законопроекту № 1184) про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки.

Закон передбачає створення організаційно-правових умов для комплексного вирішення завдань по охороні праці, підвищення ефективності заходів з профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, реалізації держполітики у цій сфері на всіх рівнях виконавчої влади з використанням механізмів соціального діалогу.

Програма розроблена як середньостроковий стратегічний загальнодержавний документ, який грунтується на принципах оцінки небезпечних і шкідливих виробничих факторів та ризиків, а також управління ними. Програма призначена для активної допомоги впровадженню заходів та засобів профілактики на робочих місцях за участю сторін соціального діалогу.

Джерело: ВР.