Реєструйся

Всеукраїнський конкурс «Я ХОЧУ ЖИТИ САМЕ ТАК»


Професійний щомісячний журнал “Довідник кадровика”

 

 

 

 

 оголошує про

 

Всеукраїнський конкурс соціальної реклами

 

«Я ХОЧУ ЖИТИ САМЕ ТАК»

 

 

 

 Офіційна підтримка:

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Міністерство охорони здоров’я України;

Міністерство екології та природних ресурсів

Головне управління у справах сім’ї та молоді КМДА;

Донецька ОДА;

Житомирська ОДА;

Закарпатська ОДА;

Запорізька ОДА.

Луганська ОДА;

Миколаївська ОДА;

Полтавська ОДА;

Сумська ОДА;

Харківська ОДА;

Черкаська ОДА;

Чернівецька ОДА; 

Чернігівська ОДА.

Призовий партнер:

ТОВ “Торговый дом
“НАТАЛИ БОЛГАР”

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНКУРС

Конкурс проводиться з метою виховання молоді держави через створення соціальної реклами, яка закріплює загальнолюдські цінності: моральність, милосердя, дружелюбність, патріотизм, толерантність, почуття краси і гармонії.

Конкурс розглядається як механізм надання молоді можливості висловити своє ставлення до тієї чи іншої проблеми, зробити свій внесок у розвиток соціальної реклами, а також залучити молоді таланти до створення соціальної реклами в Україні.

Організатором Конкурсу виступає редакція журналу «Довідник кадровика», Видавничий дім «МЕДІА-ПРО», для яких пріоритетними є розвиток професіоналізму в усіх галузях економіки та життя держави.

Вся інформація, коментарі до конкурсних тем, порядок оформлення публікуються на офіційному сайті організатора ─ www.kadrovik.ua

 

 Конкурс проводиться за такими темами:

 1. «Гарна освіта сьогодні – справжній професіонал завтра» – тема пропаганди якісної і доступної освіти для кожного громадянина, професіоналізму в усіх галузях життя країни як гарантії міцної і сильної держави.

 2. «Чиста планета починається із кожного з нас» – тема збереження екології, захисту навколишнього середовища.

 3. «Українці – нація здорових людей» – тема присвячена здоровому способу життя, боротьбі з курінням, алкоголізмом, наркоманією, правопорушеннями, пристрастю до азартних ігор.

 4. «Розумне суспільство проти насильства…» – охоплює весь спектр питань, пов’язаних із застосуванням фізичної сили чи різного роду погроз стосовно дітей, підлітків, молоді для нав’язування своєї волі.

 5. «Моя сім’я – моє багатство» – тема, яка сприяє орієнтації молоді на створення сім’ї, народження дітей, популяризацію сімейних цінностей у молодіжному середовищі, взаємозв’язок поколінь.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

У Конкурсі зможуть узяти участь молоді громадяни України віком від 15 до 35 років, які нададуть усі документи відповідно до умов Конкурсу.

Для участі у Конкурсі необхідно підготувати рекламний матеріал соціального характеру на одну чи кілька тем, установлених організаторами Конкурсу, що відповідає меті та завданням Конкурсу.

До кожної конкурсної роботи має бути додана заявка (див. додаток до Положення про Конкурс) встановленого зразка. Заявка є документом, необхідним для включення робіт автора до списку конкурсантів.

 Участь у конкурсі безкоштовна

 Надсилаючи рекламу на Конкурс, учасник повинен зважати на дотримання у роботі необхідних умов ефективної реклами:

• зміст і сюжет не повинні суперечити законодавству України;

• текст реклами має бути коротким, лаконічним та оригінальним;

• наявність у рекламі емоційного забарвлення, носіями якого є колір, світло, шрифт, малюнок, графічні елементи тощо;

• відсутність у рекламі відомостей, які суперечать дійсності (недостовірні відомості).

Категорично забороняється використовувати чужі тексти чи ідеї дизайну (повністю чи частково).

У разі невиконання цієї умови робота відсторонюється від участі в Конкурсі.

Надіслані на Конкурс роботи повинні відповідати законодавству України.

 

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Конкурс проводиться на території України з 1 січня 2011 року до 20 травня 2011 року.

Конкурс проводиться у два етапи:

Перший етап – з 1 січня 2011 року до 20 травня 2011 року. На цьому етапі всі надіслані і прийняті до участі в Конкурсі роботи виставляються на сайті www.kadrovik.ua для огляду, обговорення та коментування робіт.

Роботи приймаються до 20 травня 2011 року.

Другий етап – з 21 травня до 27 травня 2011 року. Усі роботи оцінюються Експертною комісією в складі представників організаторів Конкурсу, міністерств, партнерів Конкурсу, а також проводиться онлайн-голосування для визначення переможців у номінації «Глядацькі симпатії».

Підбиття підсумків за результатами інтернет-голосування та роботи Експертної комісії – до 1 червня 2011 року.

 До участі в Конкурсі допускаються вчасно подані авторські роботи, зміст яких відповідає затвердженій тематиці Конкурсу відповідно до Положення.

Усі документи надсилаються у двох примірниках: у паперовому (малюнок, фотографія, колаж з підписом, який носить інформативний та життєствердний характер) та в електронному вигляді на СD-диску

на адресу: Київ, вул. М. Раскової, 11 корп. «А», а/с 185 з поміткою: «Організаційний комітет Конкурсу «Я хочу жити саме так».

Технічні вимоги до робіт:

Макет соціального плакату надається у друкованому вигляді довільного формату та в електронному вигляді на CD-диску (у форматі JPEG).

Усі рекламні матеріали, надіслані на Конкурс, назад не повертаються та не рецензуються.

 

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

З метою визначення переможців Конкурсу створюється Організаційний комітет та Експертна комісія Всеукраїнського конкурсу соціальної реклами «Я хочу жити саме так», до складу якого входять представники державних органів законодавчої і виконавчої влади, громадських організацій та представників організатора.

Голова Експертної комісії визначається рішенням Організаційного комітету Конкурсу.

Експертна комісія оцінює кожну конкурсну роботу за 5 – бальною шкалою за такими критеріями:

 • відповідність роботи заявленій темі;

 • аргументованість, професіоналізм виконання, ефективність рекламних, соціальних методик і технологій;

 • соціальна значимість, позитивність, креативність (новизна ідеї, оригінальність, гнучкість мислення)
  конкурсної роботи;

 • точність і влучність мови та стилю соціальної реклами.

Експертна комісія Конкурсу має право відхилити надіслані роботи, якщо вони не відповідають умовам цього положення.

Результати Конкурсу будуть розміщені на сайті www.kadrovik.ua до 1 червня 2011 року.

 

ІНТЕРНЕТ-ГОЛОСУВАННЯ

Інтернет-голосування триватиме з 20 травня до 27 травня 2011 року на сайті www.kadrovik.ua

У голосуванні може взяти участь будь-який відвідувач сайту. Голосувати за одну і ту саму роботу можна лише один раз.

Кількість робіт, за які голосує відвідувач, необмежена.

Експертна комісія залишає за собою право видаляти всі «накручені» голоси та виключати з Конкурсу учасників, які використовують «накрутку» (методи, що дозволяють проголосувати за одну роботу частіше, ніж це визначено правилами).

За результатами інтернет-голосування визначаються володарі призів глядацьких симпатій за темами Конкурсу (переможці в кожній з тем – всього 5 робіт), які оголошуються до 1 червня 2011 року на сайті www.kadrovik.ua.

 

НАГОРОДЖЕННЯ

За результатами Всеукраїнського конкурсу соціальної реклами «Я хочу жити саме так» переможцям присуджуються
1, 2 і 3-тє місця в кожній темі.

Усі переможці Конкурсу, незалежно від отриманого місця, нагороджуються дипломами із зазначенням призового місця і отримують призи.

Усі учасники Конкурсу отримують «Свідоцтво учасника Конкурсу».

Учасники конкурсу, чиї роботи переможуть у кожній із номінованих п’яти тем (перші місця), отримають грошові премії в розмірі 8 тис. грн від компанії “Natali Bolgar”. Володарі других і третіх місць, а також переможці інтернет-голосування у кожній із п’яти тем – цінні подарунки.

Найкращі авторські роботи отримають організаційну, інформаційну підтримку і будуть рекомендовані до практичної реалізації.

Інформацію про переможців Конкурсу публікують у ЗМІ, які підтримали цей Конкурс.

Передача учасником своєї роботи для участі в Конкурсі відповідно до цих правил означає повну і безапеляційну згоду учасника із Положенням про Конкурс .

 

ІНШІ УМОВИ

Організаційний комітет Конкурсу залишає за собою право використовувати конкурсні роботи в некомерційних цілях і без виплати грошової винагороди автору, але з обов’язковим зазначенням імені автора; проведення на території України соціальних рекламних кампаній, створених на базі конкурсних робіт, розповсюдження соціальної рекламної продукції в установах загальної і професійної освіти; відтворення робіт для потреб Конкурсу і з метою його реклами, для показу по телебаченню, для розміщення в пресі, в інтернеті.

У разі виникнення вимог, претензій і позовів третіх осіб, у тому числі правовласників авторських і суміжних прав на надану роботу, учасник зобов’язується вирішувати їх від свого імені і за свій рахунок.