Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Винагорода за сумлінну працю директору школи та відсутність коштів на її виплату

Наказом керівника міського управління освіти передбачено надання в межах фонду заробітної плати винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків директору загальноосвітньої школи в розмірі посадового окладу. Однак через брак необхідних коштів бухгалтерія навчального закладу не виплачувала її впродовж трьох років. Чи правомірні такі дії бухгалтерії за відсутності коштів?

Виплата винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків педагогічним працівникам у розмірі посадового окладу гарантована статтею 57 Закону України «Про освіту», якою встановлено низку державних гарантій педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів.

Порядок надання такої щорічної грошової винагороди затверджено Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених статтею 68 Закону України «Про Державний бюджет України на 2000 рік» від 5 червня 2000 р. № 898 (далі –– Порядок № 898). Відповідно до цієї статті у 2000 році на цю мету було спрямовано 53,0 млн грн, що становило в середньому близько 40% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1222 «Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту», статтею 25 Закону України «Про загальну середню освіту», статтями 18 і 22 Закону України «Про позашкільну освіту», статтею 30 Закону України «Про дошкільну освіту» починаючи з 1 вересня 2002 року виплату винагороди за сумлінну працю запроваджено в повному обсязі, для чого у бюджетах також передбачалися відповідні видатки.

Згідно з Порядком № 898, гарантована державою щорічна грошова винагорода виплачується педагогічним працівникам за їхню сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків відповідно до Положення, яке затверджується керівником навчального закладу чи методичної установи за погодженням із профспілковим комітетом, за умови досягнення успіхів у вихованні дітей, навчанні, вихованні, професійній підготовці учнівської та студентської молоді, методичному забезпеченні, за відсутності порушень виконавчої та трудової дисципліни.

Пунктом 4 Порядку № 898 установлено, що щорічна грошова винагорода керівникам надається за наказом організації вищого рівня, включаючи тих, які працюють на умовах контракту, незалежно від його умов.

Законами України про Державний бюджет України на 2009 та 2010 роки, зокрема статтею 64 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26 грудня 2008 р. № 835-VI (далі –– Закон № 835); статтею 63 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27 квітня 2010 р. № 2154-VI (далі –– Закон № 2154), а також статтею 51 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI, затверджено, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

При цьому статтею 44 Закону № 835, статтею 43 Закону № 2154, а також пунктом 4 статті 77 Бюджетного кодексу України встановлено, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів ураховують у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

Аналогічні норми мали місце в державних бюджетах попередніх років (ст. 47, ст. 65 бюджету на 2008 рік; ст. 53, ст. 69 бюджету на 2007 рік).
Чинним законодавством не встановлено пріоритетності чи черговості щодо тих чи інших виплат працівникам, зокрема й заробітної плати у вигляді посадового окладу, підвищень, доплат, надбавок, премій тощо. Вимоги до здійснення виплат єдині: вони мають провадитися в межах фонду заробітної плати.

Слід зазначити також, що підпунктом 8.3.2 Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2007–2009 роки, а також підпунктом 8.3.1 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки передбачено виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам у розмірі одного посадового окладу.

Тому дії бухгалтерії щодо невиконання наказу організації вищого рівня про надання винагороди за сумлінну працю директорові є такими, що порушують вимоги законодавства та трудові права працівника, і підлягають негайному виправленню, тим паче, що видатки на виплату винагороди за сумлінну працю були передбачені з 1 вересня 2002 року в повному обсязі.