Як правильно визначити період роботи, що дає право на щорічну основну відпустку працівниці, котра стала до роботи після відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

Дата публікації: 15.10.2019

Трудовий договір із працівником, який перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами чи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, не припиняється, а тому робочий рік відліковується за загальним правилом — із дня укладення трудового договору (частина перша ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР; далі — Закон № 504).

Якщо на частину робочого року припав період, який не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну чи додаткову відпустку, тривалість відпустки за відповідний робочий рік розраховують пропорційно часу, відпрацьованому в такому робочому році. Зокрема, згідно з пунктом 3 частини першої статті 9 Закону № 504 час, коли працівник перебував у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, а час, коли працівник перебував у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, — ні.

Наприклад, працівниця не використала щорічну основну відпустку за період роботи з 14 березня 2016 року до 13 березня 2017 року. З 11 травня до 13 вересня 2016 року вона перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. На період з 14 вересня 2016 року до 7 серпня 2019 року їй було надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, однак 4 січня 2019 року працівниця перервала відпустку і стала до роботи.

Період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, а період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку — ні.

Визначимо кількість календарних днів відпустки, на які має право працівниця у році, коли вона вийшла на роботу (пропорційно відпрацьованому часу):

  • за період роботи з 14 березня до 13 вересня 2016 року — 12 календарних днів;
  • за період роботи з 4 січня до 13 березня 2019 року — 5 календарних днів.

Разом 17 календарних днів.

Наступний робочий рік відліковуватиметься із дня укладення трудового договору, тобто з 14 березня 2019 року і триватиме до 13 березня 2020 року. Надалі дата відліку робочого року не змінюватиметься.

Аналогічно розраховується кількість календарних днів щорічної основної відпустки, якщо працівниця використала щорічну відпустку повної тривалості за відпрацьований робочий рік до початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами: за період із дати виходу працівниці на роботу після відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до дати укладення трудового договору — пропорційно відпрацьованому часу.

Якщо працівниця використала щорічну відпустку повної тривалості за робочий рік, який не відпрацювала (тобто авансом), роботодавець після виходу її з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має врахувати відпустку, надану за невідпрацьований період. Лише за результатами розрахунків буде відомо, якої тривалості можна надати працівниці щорічну відпустку у році, коли вона стала до роботи після відпустки для догляду за дитиною.

Отже, дата відліку робочого року протягом періоду роботи працівниці на цьому підприємстві не змінюється, а тривалість щорічної основної відпустки за відповідний робочий рік залежить від наявності періодів, які не зараховуються до стажу роботи, що дає право на таку відпустку.

Слід також зауважити, що законодавством не передбачено надання працівникам щорічної відпустки (як повної тривалості, так і її частини) за робочий рік, який ще не почався.

На запитання відповідає експерт гарячої лінії журналу «КАДРОВИК.UA» Галина Білоткач (додаток до журналу «КАДРОВИК.UA» № 3’2019, с. 10).

ПРИДБАТИ ЖУРНАЛ