...
Реєструйся

Який місяць вважати базовим для нарахування індексації?


Відповідає заступник директора департаменту стратегії і соціального розвитку Міністерства праці та соціальної політики України Ніна ПІДЛУЖНА

(надруковано у № 8, 2010 журналу “Довідник кадровика”)

У дезінфектора посадовий оклад з 1 листопада 2009 становив 744 грн., доплата за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (15 %) — 111,60 грн. Загальна сума доходу — 855,60 грн. Базовим місяцем для розрахунку індексації був жовтень 2008 року. У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2010 року:
— посадовий оклад становить 869 грн.;
— доплата за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (15 %) — 130,35 грн.;
— загальна сума доходу — 999,35 грн.;
— індексація в січні 2010 року — 869 · 15,3 % = 132,96 грн.
Який місяць вважати базовим для нарахування індексації (жовтень 2008 року чи січень 2010 року)?
Що враховується при розрахунку індексації: загальна сума доходу чи різниця між сумами посадового окладу без підвищень?

Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі — Порядок), передбачено, що індексації підлягають грошові доходи громадян, які одержані в гривнях на території України і не мають разового характеру, зокрема оплата праці найманих працівників, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.
Відповідно до пункту 5 Порядку в разі зростання грошових доходів населення (у т. ч. за рахунок підвищення доплат і надбавок, визначених у п. 2 Порядку), місяць, в якому відбулося таке підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації. При цьому сума підвищення доходу має перевищувати суму індексації, що повинна нараховуватися у місяці зростання доходу.
У нашому випадку грошовий дохід у січні 2010 року (заробітна плата з урахуванням надбавок) підвищився на 143,75 грн. (999,35 (869 + 130,35) – 855,60 (744 + 111,60)), а сума індексації у цьому місяці мала становити 132,96 грн. (869 · 15,3 %).
Отже, підвищення заробітної плати відбулося на суму більшу, ніж сума індексації. Відповідно до норми пункту 5 Порядку січень вважається базовим місяцем й індексація в ньому не нараховується.
Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін розраховується наростаючим підсумком з лютого поточного року до перевищення порогу індексації, встановленого в розмірі 101 % Якщо наступне підвищення заробітної плати відбувається, скажімо, у квітні поточного року, право на індексацію згідно з Порядком у цьому місяці не настає. У такому разі квітень вважається базовим місяцем при проведенні індексації.