Передплати журнал

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2169-VІ Про внесення зміни до статті 25 Закону України «Про відпустки»


Верховна Рада України постановляє:

I. Частину першу статті 25 Закону України «Про відпустки» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2000 р., № 51 – 52, ст. 449; 2005 р., № 9, ст. 178, № 26, ст. 353) доповнити пунктом 31 такого змісту:

«31) матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 цього Закону, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території».

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

11 травня 2010 року

Коментар

Ольга Харечко, заступник головного редактора журналу “Довідник кадровика”

11 травня 2010 року було прийнято Закон України «Про внесення зміни до статті 25 Закону України «Про відпустки» №  2169-VI, згідно з яким відпустка без збереження заробітної плати надається за бажанням в обов’язковому порядку матері (батьку дитини, бабі, діду чи іншому родичу, які фактично доглядають за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину та одному із прийомних батьків) для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території. Закон поки не опубліковано. Про набуття Законом чинності редакція журналу повідомить додатково

.

Матеріали до теми