Реєструйся

Законодавство про соціальний захист громадян пропонують об’єднати в Соціальний кодекс


У парламенті зареєстровано проект Соціального кодексу України, в якому систематизовано та удосконалено положення всіх існуючих “соціальних” нормативних актів.

Так, у разі прийняття кодексу, громадяни зможуть знайти всю інформацію про захист своїх прав і свобод в одному документі.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту чинне законодавство містить значну кількість неузгоджених між собою норм щодо соціального захисту окремих категорій громадян: пенсіонерів, безробітних, сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій, чорнобильців, інвалідів та інших соціально незахищених категорій населення .

У зв’язку з цим виникла необхідність систематизувати законодавство в соціальній сфері, усунути колізії між законами, вивести на рівень закону соціальні норми, врегульовані підзаконними актами.