Реєструйся

Запис у трудову про навчання у ВНЗ


Добрый день.
Приймаємо на роботу працівника з новою трудовою, також працівниця закінчила ВНЗ, але на заочній формі навчання.
Підскажіть, керуючись Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників п.2.18. До трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів такі записи:
в) про час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи і час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) та про час перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі, крім випадків, зазначених у п.2.16. цієї Інструкції;
я повинна внести про навчання запис?

А якщо людина закінчила ВНЗ, але на очній формі навчання, тоді має право вносити тільки університет?

Дякую