Затверджені нормативи чисельності працівників воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості


Відповідний наказ Міненерговугілля набуде чинності з дня офіційного опублікування.

Наказом від 30.01.2013 р. № 36 Міненерговугілля затвердив Типові штатні розклади і нормативи чисельності працівників Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості.

Документом встановлені типові штатні розклади і нормативи чисельності:

– Працівників Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості (ДВГРС);

– Працівників воєнізованого гірничорятувального загону.

Штатні розписи та нормативи включають в себе перелік посад, професій і штатну чисельність працівників, які забезпечують вирішення питань діяльності підрозділів ДВГРС, з урахуванням якісного виконання своїх обов'язків, покладених на працівника по встановленої тривалості робочого дня, дотримання правил техніки безпеки та експлуатації приладів, машин, механізмів і т.п. Документ розроблено з метою визначення оптимальної чисельності працівників ДВГРС, обгрунтування цієї чисельності при складанні штатних розкладів. Чисельність працівників, не зазначених у даному акті, встановлюється на підставі чинного законодавства, в тому числі галузевих і міжгалузевих нормативно-правових актів з питань праці, які дозволяють визначити необхідну штатну чисельність працівників.

При складанні штатних розписів допускається введення окремих підрозділів (відділів, секторів, дільниць тощо), не передбачених Типовими штатними розписами і нормативами чисельності працівників ДВГРС, в межах встановлених нормативів чисельності за професіями.

Типові штатні розклади і нормативи чисельності працівників ДВГРС є граничними, тому при розробці штатних розкладів конкретних підрозділів ДВГРС з метою поліпшення управління і зниження витрат на утримання працівників можуть вводитись не всі структурні підрозділи та посади, а тільки необхідні. У випадках, коли в штатних розписах відсутні окремі посади, виконання відповідних функцій покладається на працівників згідно з розподілом обов'язків у цьому структурному підрозділі ДВГРС, затвердженому в установленому порядку.