Реєструйся

Затверджений порядок сплати лікарняних після ліквідації роботодавця


Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановою від 03.04.2012 р. №16 затвердив Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок Фонду застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що має найманих працівників, та відсутність правонаступників по страховим випадкам, які настали до їх ліквідації (реорганізації), у період роботи застрахованих осіб.

Для отримання матеріальної забезпечення по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах застрахована особа подає до робочого органу Фонду такі документи: 

  • заяву у довільній формі про надання матеріального забезпечення із зазначенням реквізитів банківської установи та номера поточного рахунку;
  • листок непрацездатності;
  • реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
  • копію трудової книжки;
  • копію першої — четвертої, одинадцятої — шістнадцятої сторінок паспорта;
  • довідку з архівної установи про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунковий період (помісячно) із зазначенням видів виплат та кількості відпрацьованих днів (годин), засвідчену в установленому порядку;
  • у разі необхідності для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі сто відсотків середньої заробітної плати (доходу) застраховані особи, зазначені в абзаці п’ятому частини першої статті 37 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», додають копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу;
  • у разі необхідності для підтвердження страхового стажу застрахованої особи — інформацію про сплачені суми єдиного внеску, отриману відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
  • у разі необхідності копію свідоцтва про народження дитини (для встановлення віку дитини при оплаті листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною).