Журнал «Діловодство та документообіг»Щомісячний практичний журнал

Необхідний для:
діловодів, секретарів, працівників архіву підприємства, кадровиків, бухгалтерів, керівників структурних підрозділів.

Мова: українська

Формат видання: В5, 80 шпальт

 

ЗАМОВИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ НОМЕР

АВТОРИ:

Олена Загорецька (канд. іст. наук, с. н. с, провідний науковий співробітник відділу документознавства УНДІ архівної справи та документознавства);

Олександр Гаранін (канд. іст. наук, директор УНДІ архівної справи та документознавства);

Юрій Ковтанюк (заступник директора Центрального державного електронного архіву України);

Олександр Клименко (економіст-міжнародник, консультант із професійної класифікації);

Олександр Донченко (адвокат);

Олександр Козка (юрист);

Надія Баловсяк (канд. пед. наук, доцент кафедри інформатики та кінезіології Львівського державного університету фізичної культури);

Наталія Леміш (канд. іст. наук, доцент, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Конотопського інституту Сумського державного університету);

Тамара Ігнатюк (викладач української мови й літератури Броварського навчально-виховного об’єднання);

Анна Римаренко (психолог, автор тренінгових програм);

Лариса Новікова (консультант з ділового етикету);

 

Головний редактор — Безверхова Оксана Іванівна

 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

ДІЛОВОДСТВО. Питання документування й організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських функцій. Організація роботи з документами, а саме: їх приймання, реєстрація, розподіл, контроль за виконанням, формування справ, довідково-пошукова робота; оформлення документації відповідно до чинного законодавства. Оптимізація роботи з документами, що створюються в електронному вигляді. Автоматизація діловодства.
Матеріали видання — практичні, з шаблонами, зразками з організаційно-розпорядчих та інших документів; прикладами складання й ведення реєстраційних форм, інструкцій, положень тощо.

АРХІВНА СПРАВА. Питання щодо підготовки виконаних у діловодстві документів до передавання в архів та їхнього зберігання, у тому числі електронних документів.

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО (КАДРОВІ ПИТАННЯ). Питання правового регулювання праці працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що супроводжуються практичною інформацією з оформлення кадрової документації. Зокрема, приклади текстів та оформлення наказів, штатного розпису, записів у трудові книжки працівників тощо.

ВІДПОВІДАЄМО ЧИТАЧАМ. Досвідчені фахівці — діловоди, архівісти, кадровики, юристи, бухгалтери, менеджери з персоналу, психологи-практики та ін. — дають компетентні відповіді на запитання читачів.

ЮРИДИЧНІ ПОРАДИ. Актуальні питання українського законодавства, зокрема з трудового й господарського права; поради юристів щодо роботи з документами, які мають певні особливості, наприклад, з такими, що містять комерційну таємницю.

БУХГАЛТЕРІЯ ТА ДІЛОВОДСТВО. Приклади оформлення бухгалтерських документів.

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ. Розробка посадових інструкцій. Описання кваліфікаційних вимог, обов’язків технічних службовців (секретарів, діловодів, архіваріусів тощо) та інших працівників підприємств.

ОСВІТА. Практикум з української мови як мови українського діловодства.

ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС. Найпопулярніші та маловідомі програми для полегшення роботи офісних працівників.

ДІЛОВА ІНОЗЕМНА. Бізнес-лексика, терміни й сленг в документах і листах, нюанси перекладу й слововживання. Стилістика і граматика ділової іноземної. Мовні формули для складання службових листів.

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ. Управління часом, планування робочого часу.

ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВИХ СТОСУНКІВ. Поради психологів-практиків з формування ділових стосунків у колективі, уникнення конфліктних ситуацій.

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА/ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ. Рекомендації спеціалістів стосовно поведінки працівників у колективі. Способи підвищення корпоративної культури. Правила ділового етикету.

ІНФОРМАЦІЯ НА КОЖЕН ДЕНЬ. Календар, перелік професійних свят, словник термінів з діловодства. 

АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ ЖУРНАЛУ «ДІЛОВОДСТВО ТА ДОКУМЕНТООБІГ»

 

1. Саме у нас — інформація для працівників, які організовують діловодство на підприємстві, а також усіх, хто працює з документами. Унікальна структура й політика наповнення журналу скеровані на те, щоб усі читачі — діловоди, секретарі, архіваріуси, кадровики, керівники деяких структурних підрозділів тощо — знайшли для себе корисну інформацію.

2. Практичність матеріалів, рекомендації із застосування отриманої інформації в повсякденній роботі. Зразки документів: щономера надаються шаблони або зразки різних видів документів — номенклатура справ, накази, акти, протоколи, інструкції, положення, доповідні записки, листи, звіти, реєстраційні форми тощо.

3. Можливість отримати відповіді на конкретні запитання. Автори — діловоди, кадровики, юристи, психологи-практики та ін. — дають компетентні відповіді на запитання читачів.

4. Актуальність матеріалів: читачіє активними учасниками формування номерів, пропонуючи цікаві саме для них теми.

5. Можливість удосконалення української ділової мови. Постійна рубрика журналу допоможе вдосконалити знання з мови українського діловодства завдяки теоретичній та практичній частинам.

ЗАМОВИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ НОМЕР

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень