Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.


Отримайте БЕЗКОШТОВНО! 
4 основні Посадові інструкції
 Надішлемо їх на вашу електронку
 

Зміна назви посади в зв’язку з приведенням її у відповідність до Класифікатора професій

Дата публікації: 09.11.2015

Чи вважається зміна назви посади у зв’язку з приведенням її у відповідність до Класифікатора професій зміною істотних умов праці?
Чи треба видавати наказ про переведення працівника на іншу посаду, яку перейменовано відповідно до Класифікатора професій?

 Під час перевірки стану кадрової роботи було виявлено, що найменування деяких посад і професій на підприємстві не відповідають Національному класифікаторові професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 (далі — КП) і введеному в дію з 1 листопада 2010 року, та зроблено припис про приведення найменувань посад і професій у відповідність до КП.

Яким чином слід провести зміну найменувань посад? Чи потрібно попереджати працівників про зміну найменування посади за два місяці? Чи правильно буде наказом про переведення працівників, найменування посад яких потрібно привести у відповідність КП, за їхньою згодою, перевести на посади, найменування яких відповідатимуть КП?

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ТРУДОВУ ФУНКЦІЮ ПРАЦІВНИКА?

Однією з основних умов трудового договору є трудова функція, яка визначається встановленням професії, спеціальності, кваліфікації для робітника і посади для службовця. За загальним правилом трудова функція визначається відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

Професія є широкою сферою трудової діяльності, що відображає галузевий або родовий поділ праці, у якій працівник може застосовувати свої трудові здібності відповідно до наявних у нього знань, навичок та вміння. Виконання роботи певної професії потребує спеціалізації професійних навичок або знань за визначеним профілем, як-от, вчитель, лікар, водій, слюсар. Тому виконувана робота за однією професією може мати різні спеціальності.

Спеціальність є частиною трудової діяльності в межах певної професії, що найбільш глибоко і всебічно опанована працівником. Спеціальність є основною ознакою, що характеризує трудову функцію працівника, оскільки вона містить у собі спеціалізацію працівників за професіями із специфікою роботи в умовах певного виду діяльності (як-от, вчитель фізики, лікар-терапевт, водій автотранспортного засобу, слюсар-сантехнік).

Проте для визначення конкретної роботи, яку виконуватиме працівник, слід враховувати також кваліфікацію працівника.

Кваліфікація — це рівень теоретичних та практичних знань, вмінь, навичок за відповідною професією та спеціальністю, який відповідає теоретичному розряду, класу, категорії, науковому ступеню тощо (як-от, токар 3-го розряду, водій 1-го класу, лікар вищої кваліфікаційної категорії).

Посада характеризується певним колом службових обов’язків, повноважень і відповідальністю, що настає в разі невиконання обов’язків. У найменуванні посади виражається поділ праці, що склався у певній галузі, на підприємстві чи установі.

Частиною третьою статті 32 КЗпП України передбачено, що у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівника мають повідомити не пізніше ніж за два місяці.

ЗВЕРНУТИ УВАГУ
У ЧАСТИНІ ТРЕТІЙ СТАТТІ 32 КЗПП ІДЕТЬСЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАДИ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ ЯК ЗМІНУ ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ, ЯКА ДОПУСКАЄТЬСЯ ЛИШЕ ТОДІ, КОЛИ ЦЬОМУ ПЕРЕДУВАТИМУТЬ ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ.

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗМІНИТИ НАЗВУ ПОСАДИ ПРАЦІВНИКА?

Відповідно до абзацу третього пункту 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкція № 58), записи до трудової книжки про назву роботи, професії (посади), на яку прийнято працівника, вносяться відповідно до професійних назв робіт, зазначених у КП. А тому зміна назви посади чи професії працівника у зв’язку з приведенням їх у відповідність до КП не може вважатися зміною істотних умов праці в розумінні частини третьої статті 32 КЗпП, оскільки це не просто ініціатива роботодавця, на яку відповідно до частини третьої статті 32 КЗпП він має лише право і за умови, що цьому передуватимуть зміни в організації виробництва і праці, а насамперед його обов’язок дотримуватися вимог законодавства. Швидше за все це варто вважати як виправлення помилок.

У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо, виправлення виконує роботодавець, де було зроблено відповідний запис (п. 2.6 Інструкції № 58). А отже, приведення назви посади чи професії у відповідність до КП може провадитись без змін в організації виробництва і праці та відповідно про це не потрібно повідомляти працівника, що обіймає цю посаду (працює за професією), за два місяці. Достатньо лише видати відповідний наказ (додаток 1), на підставі якого внести зміни до штатного розпису, трудової книжки (додаток 2) працівника, що обіймає цю посаду, посадової інструкції та доповнення до особового листка з обліку кадрів.

 

Додаток 1

Зразок наказу про приведення найменувань посад та професій у відповідність до Класифікатора професій ДК 003:2010

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРОКУС»

НАКАЗ

15.04.2015                                                            м. Київ                                        № 25-ОД

Про приведення найменувань посад
у відповідність до Класифікатора професій

На виконання припису Київської державної територіальної інспекції з питань праці від 10 квітня 2015 року № 25-07/15

НАКАЗУЮ:
1. Привести у відповідність до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій» найменування посад, змінивши їх у штатному розписі, а саме:
— «Комерційний директор» на «Директор комерційний», код КП 1233;
— «Офіс-менеджер» на «Офіс-адміністратор», код КП 4222.
Підстава: Класифікатор професій.
2. Відділу кадрів (Красун П. Д.) внести зміни до штатного розпису і трудових книжок працівників, що обіймають ці посади, а також ознайомити їх із записом у трудовій книжці під розписку в особовій картці працівника (типова форма № П-2).
3. Відповідальність за виконання наказу покладаю на начальника відділу кадрів Красун П. Д.

Генеральний директор                                    Марченко                                              Г. П. Марченко

 

Водночас працівника потрібно ознайомити з новим записом у трудовій книжці, оскільки пунктом 2.5 Інструкції № 58 передбачено, що з кожним записом, що вноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника під розписку в особовій картці працівника (типова форма № П-2, затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656), у якій має повторюватися відповідний запис із трудової книжки (додаток 3).

 

Додаток 2

Зразок запису до трудової книжки працівника про зміну назви посади

 

№ 

Дата

Відомості про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу і про звільнення (із зазначенням причин і з посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

Число

Місяць

Рік

1

 

2

 

3

4

 

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крокус»

 

10

03

12

2013

Прийнято офіс-менеджером

Наказ від 03.12.2013 № 44-П

11

15

04

2015

Назву посади змінено на «офіс-адміністратор»

Наказ від 15.04.2015 № 25-ОД

 

Додаток 3

Зразок запису в особовій картці працівника (типова форма № П-2) про зміну назви посади та ознайомлення працівника під розписку

 

IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ

Дата

Назва структурного підрозділу (код)

Професія, посада

Розряд (оклад)

Підстава,
наказ № 

Підпис працівника

назва

код за КП*

03.12.2013

Відділ збуту

офіс-менеджер

 

3750,00 грн.

№ 44-П
від 03.12.13

Мережко

15.04.2015

Відділ збуту

Назву посади змінено на «офіс-адміністратор»

4222

3750,00 грн.

№ 25-ОД
від 15.04.15

Мережко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведення назви посади чи професії працівника у відповідність до КП не може здійснюватися виданням наказу про переведення працівника на іншу посаду з приведеним у відповідність найменуванням, оскільки працівника при цьому фактично не переводять на іншу роботу, його функціональні обов’язки, розмір посадового окладу та інші умови (крім назви посади чи професії) укладеного з ним трудового не змінюються. Крім того, переведення на іншу посаду можливе, коли така посада передбачена штатним розписом і вона — вакантна.

Микола БОЙКО,
доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття надана редакцією газети «Кадри і зарплата»
спеціально для інтернет-порталу «Всеукраїнська асоціація кадровиків» 
(детальніше — газета «Кадри і зарплата» № 16, 2015)

Вас може зацікавити

Газета
«Кадри і зарплата»

Придбати

Прийняття та звільнення:
законодавство та практика

Придбати