Зміст газети «Кадри і зарплата» № 1, 2018


Спецвипуск

Колективний договір від А до Я

ВСТУП

РОЗДІЛ І
НАВІЩО ПОТРІБЕН КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
Функції колективного договору
Зацікавленість сторін в укладанні колективного договору
Про що роботодавець домовляється з працівниками
Чому колективний договір потрібен роботодавцю?
Чому колективний договір потрібен працівникам?

РОЗДІЛ ІІ
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ТА ЙОГО СТОРОНИ
На яких підприємствах можливе укладання колективного договору
Сторони колективного договору
Що потрібно зробити перед початком розроблення колективного договору

РОЗДІЛ ІІІ
ЗМІСТ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
Основні положення колективного договору
Додаткові положення, що включаються до колективного договору
Зміст колективного договору підприємства та опис його розділів
Розділ «Загальні положення»
Розділ «Організація виробництва, праці, забезпечення продуктивної зайнятості»
Розділ «Встановлення гарантій, компенсацій і пільг»
Розділ «Трудові відносини, робочий час, режими праці та відпочинку»
Розділ «Нормування і оплата праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати
й інших видів трудових виплат»
Розділ «Умови і охорона праці»
Розділ «Гендерна рівність»
Розділ «Соціальні гарантії та пільги, соціально-побутове, медичне та культурне обслуговування»
Розділ «Гарантії діяльності профспілкових організацій та інших представницьких органів працівників»
Розділ «Відповідальність сторін, вирішення спорів»
Розділ «Заключні положення»
Додатки до колективного договору

РОЗДІЛ ІV
ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ

РОЗДІЛ V
СТРОК ДІЇ УКЛАДЕНОГО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

РОЗДІЛ VI
ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

РОЗДІЛ VII
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

ДОДАТКИ
Додаток 1. Зразок протоколу профспілкового комітету про ініціювання переговорів з укладання колективного договору
Додаток 2. Зразок листа профспілки до керівника підприємства про початок переговорів з укладання колективного договору
Додаток 3. Зразок бланка наказу про організацію та проведення колективних переговорів з профспілкою
Додаток 4. Зразок положення про робочу комісію з ведення колективних переговорів, підготовки проекту колективного договору
Додаток 5. Зразок протоколу розбіжностей щодо окремих положень проекту колективного договору
Додаток 6. Зразок бланка акта про виконання норм та положень колективного договору