Зміст газети «Кадри і зарплата» № 13, 2018


Спецвипуск

Розпорядчі документи кадровика

ВСТУП

РОЗДІЛ І. НАКАЗ ЯК ОСНОВНИЙ ВИД РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТА
Класифікація наказів
Загальні вимоги до оформлення наказів
Типові форми
Оформлення бланка
Додатки

РОЗДІЛ ІІ. ЕТАПИ СТВОРЕННЯ НАКАЗУ
Ініціювання видання наказу
Підготовка проекту наказу
Узгодження проекту наказу і його доопрацювання
Підписання наказу
Реєстрація наказу
Дата
Індексація наказів
Журнал (книга) реєстрації наказів
Які графи містить журнал реєстрації наказів
Тиражування наказу
Ознайомлення з наказом

РОЗДІЛ ІІІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН НАКАЗУ ТА ЙОГО СКАСУВАННЯ
Зміни до наказу
Скасування наказу
Втрата наказом чинності

РОЗДІЛ ІV. НАКАЗИ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ (ОСОБОВОГО СКЛАДУ): ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Індивідуальні та зведені накази
Заголовок наказу
Текст наказу
Підстави для видання наказу
Різновиди наказів з кадрових питань та їх зразки
Про прийняття на роботу
Про переведення
Про звільнення
Про відпустки
Про заохочення
Про дисциплінарні стягнення
Про зміну анкетно-біографічних даних
Про виконання додаткових обов’язків
Про відрядження

РОЗДІЛ V. НАКАЗИ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Про затвердження штатного розпису
Про проведення атестації
Про встановлення неповного робочого дня

ДОДАТКИ 1–16

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ