Зміст газети «Кадри і зарплата» № 19, 2018


Світлана Цимбалюк
Спецвипуск

Заробітна плата: доплати та надбавки до посадових окладів і тарифних ставок

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

РОЗДІЛ ІІ. ДОПЛАТИ І НАДБАВКИ В ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ

Перелік доплат і надбавок
Запровадження доплат і надбавок на підприємстві

РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ НАДБАВОК

Надбавка за високу професійну майстерність
Надбавка за високі досягнення в праці
Надбавка за класність водіям (машиністам) транспортних засобів
Надбавка за виконання особливо важливої роботи на певний термін
Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови
Надбавка за допуск до державної таємниці
Надбавка за вислугу років
Надбавки за звання за професією, персональні звання та ранги

РОЗДІЛ ІV. ОПЛАТА РОБОТИ В НАДУРОЧНИЙ, НІЧНИЙ ЧАС, СВЯТКОВІ ТА ВИХІДНІ ДНІ

Оплата роботи в надурочний час
Оплата роботи в нічний час
Оплата роботи у святкові та неробочі дні
Оплата роботи у вихідні дні

РОЗДІЛ V. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ДОПЛАТ ЗА УМОВИ ПРАЦІ, ЩО ВІДХИЛЯЮТЬСЯ ВІД НОРМАЛЬНИХ

Доплата за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт
Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
Доплата за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці
Надбавки та доплати, які враховують особливий характер роботи

РОЗДІЛ VІ. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ДОПЛАТИ ДО РІВНЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Доплата у разі невиконання працівником норми праці
Доплата при суміщенні та сумісництві
Доплата при роботі на понад одну ставку
Доплата у разі перебування працівника у відпустці та на «лікарняному»

РОЗДІЛ VІІ. ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ДОПЛАТ ЗАОХОЧУВАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Доплата за керівництво бригадою

Доплати за науковий ступінь і вчене звання
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ