...
Реєструйся

Зміст газети «Кадри і зарплата» № 7, 2017


СПЕЦВИПУСК
Відрядження. Порядок направлення. Розрахунок

ВСТУП

РОЗДІЛ 1
ПОНЯТТЯ СЛУЖБОВОГО ВІДРЯДЖЕННЯ ТА ЙОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Службові поїздки працівників, що вважаються відрядженнями
Відмінність відряджень від інших службових поїздок
Нормативно-правове регулювання відряджень

РОЗДІЛ 2
ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ ПРИ ЇХ ВІДРЯДЖЕННІ

Обмеження при відрядженнях
Особливості режиму робочого часу і часу відпочинку відряджених працівників
Гарантії з оплати праці
Забезпечення відрядженого працівника коштами для здійснення поточних витрат

РОЗДІЛ 3
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВІДРЯДЖЕННЯ

Оформлення відрядження в межах України працівників бюджетних організацій
Особливості оформлення відрядження за кордон працівників бюджетних організацій

РОЗДІЛ 4
ВИПЛАТА ВІДРЯДЖЕНОМУ ПРАЦІВНИКОВІ ДОБОВИХ

Сума добових витрат при відрядженні працівників бюджетних організацій в межах України
Особливості виплат добових витрат працівникам бюджетних організацій при відрядженні за кордон
Надбавки до сум добових витрат
Норми добових витрат під час відрядження для працівників госпрозрахункових підприємств

РОЗДІЛ 5
ВІДШКОДУВАННЯ ВІДРЯДЖЕНИМ ПРАЦІВНИКАМ ВИТРАТ НА ПРОЇЗД, НАЙМ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ТА ІНШИХ ВИТРАТ

Суми витрат під час відрядження в межах України для працівників бюджетної сфери
Особливості відшкодування працівникові бюджетної організації витрат за час перебування його у відрядженні за кордоном
Особливості відшкодування витрат на відрядження працівникам госпрозрахункових підприємств

РОЗДІЛ 6
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, НАДАНИХ НА ВІДРЯДЖЕННЯ

ДОДАТКИ

Додаток 1. Зразок наказу про відрядження за кордон
Додаток 2. Зразок завдання на службове відрядження за кордон
Додаток 3. Зразок кошторису витрат на відрядження
Додаток 4. Зразок довідки-розрахунку на виданий аванс на відрядження працівника госпрозрахункової організації в межах України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ